OH JOHNNY

Danstyp
Ursprungsland
Musik Oh Johnny.
Koreografi
Fattningar Valsfattning, arm i arm, "allemande left"
Steg Gångsteg, i omdansning hurresteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring.


Både dam och kavaljer börjar med höger fot


Klicka här för att lyssna på en inspelning från 1917 av framförd av Billy Murray an the American Quartet  1917 (MP3 format 1,013kb).

 

Takt 1-4
Åtta gångsteg mot dansriktningen, på åttonde steget, vänd upp mot egen dam och tag valsfattning.

Takt 5-8
Ett och ett halvt varv omdansning medsols med egen. Kavaljererna stannar på utsidan, damerna på insidan av ringen.

Takt 9-12
Gångsteg till grannen och ett och ett halvt varv omdansning medsols. Kavaljererna stannar på insidan, damerna på utsidan av ringen.

Takt 13-16
Gångsteg till egen och ett och ett halvt varv omdansning medsols. Kavaljererna stannar på utsidan, damerna på insidan av ringen.

Takt 17-20
Gångsteg till grannen och ett varv omdansning motsols med gångsteg och "allemande left".

Takt 21-24
Återvänder med gångsteg till egen och går do-si-do,

Takt 25-32
varefter damerna vänder höger om och promenerar med framförvarande kavaljer arm i arm, sjungande: Oh Johnny, Oh Johnny ........
 

Beskrivningen hämtad ur "Danser från när och fjärran" fjärde upplagan

 

Text:  Ed Rose
Musik: Abe Olman   1917

Oh Johnny, Oh Johnny, Oh!

Oh, Johnny! Oh, Johnny!
How you can love!
Oh, Johnny! Oh, Johnny!
Heavens above!
You make my sad heart jump with joy,
And when you're near I just
Can't sit still a minute.
I'm so, Oh, Johnny! Oh, Johnny!
Please tell me dear.
What makes me love you so?
You're not handsome, it's true,
But when I look at you,
I just, Oh, Johnny!
Oh, Johnny! Oh!