ÖLANDSSVINGEN

Danstyp Polska
Ursprungsland
Musik Långsam polska
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Valssteg, gångsteg, frykdalssteg, springsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-2
Två valssteg i dansriktningen, med vridning något från varandra, något mot varandra

Takt 3
Släpp handfattningen, tre gångsteg, trekvarts varv runt var för sig, från varandra (kavaljer motsols, dam medsols. Stanna så att paret står mitt emot varandra, kavaljer med ryggen mot ringens mitt)

Takt 4
Tre handklappningar mot varandras handflator

Takt 5-6
Valsfattning, båda vända i dansriktningen, två frykdalssteg i dansriktningen, med lätt fothopslagning

Takt 7-8
Valsfattning, sex springsteg runt motsols (kavaljer backar, dam framåt)

Dansen från början