OLLE "BAGARES"
FAMILJEHAMBO-MAZURKA

Danstyp Mazurka / Vals
Ursprungsland
Musik Långsam mazurka
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, enkel midjefattning, ringfattning, valsfattning
Steg Dalsteg, frykdalssteg, springsteg, valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1
(Sprättmazurka)
Takt 1-2
Enkel handfattning, två dalsteg framåt.

Takt 3
Släpp varandras händer, med vridning från varandra ett varv, (kavaljer motsols, dam medsols)
Taktdel 1, ett kort steg fram på vänster fot för kavaljer, höger fot för dam.
Taktdel 2, ett kort steg med vridning fram, höger fot för kavaljer, vänster fot för dam.
Taktdel 3, ett litet hopp på samma fot med fortsatt vridning, höger fot för kavaljer, vänster fot för dam.

Takt 4
Upprepa takt 3.

Takt 5-6
Enkel midjefattning, två frykdalssteg framåt.

Takt 7-8
Med bibehållen fattning, sex små springsteg, ett varv medsols (damen backar).

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8, avsluta med att ta i stor sluten ring, alla vända mot ringens mitt

Tur 2
(Familjevals)
Takt 17-18
Parvis i sluten ring, ringfattning
Två valssteg på plats, vändande växelvis mot "grannen" och mot egen partner.

Takt 19-20
Upprepa takt 17-18

Takt 21-24
Valsfattning, omdansning medsols med damen till vänster ("grannen") om kavaljeren med fyra valssteg (två varv)
Efter omdansningen skall kavaljeren ha damen på sin högra sida (den han dansat omdansning med).

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24, avsluta med att ta enkel handfattning, båda vända i dansriktningen

Dansen börjar om