OLYMPIC QUICKSTEP

 
Danstyp
Ursprungsland
Musik 4/4 takt, tempo 46
Koreografi Lewis Wilson
Fattningar
Steg
Utgångsställning Parvis i ring. Valsfattning under hela dansen. Kavaljeren med front snett utåt, framåt i dansriktningen
       
Takt Beskrivning
1-2 Med början på vänster fot för kavaljer och höger fot för dam (dam backar), två steg med vändning åt höger (S-S)
Ett fotombytessteg under fortsatt högervridning och med början åt sidan (åt sidan-intill-steg). Steget i dansriktningen (kavaljeren backar) (Q-Q-S)
3 Kavaljeren samlar fötterna medan han på stället fortsätter vändningen. Damen tar ett vänstersteg tvärs dansriktningen framför kavaljeren och drar under vändningen högerfoten intill som stöd. Paret har kommit i promenadposition vänd snett in mot mitten i dansriktningen och avslutar med ett steg åt sidan i denna position, kavaljer vänster och dam höger (S-S) (Damen vänder ca tre fjärdedels varv på de tre senaste stegen)
4 Kavaljeren tar ett steg framåt på höger fot och damen framför sig åt vänster medan han drar vänsterfoten intill den högra som stöd. Damen dansar med början på vänster, tre steg i en kurva åt vänster, ca tre åttondels varv, till kavaljerens vänstra sida och får vänstra höften mot kavaljerens vänstra höft. På sista steget bromsar damen upp rörelsen och bereder sig för steg bakåt (check-steg) (S-Q-Q)
5 På tre steg under vändning ett kvarts varv kommer paret till positionen front mot front. Kavaljeren börjar med vänster steg framför damen, höger åt sidan och vänster intill. Damen dansar motsvarande: ett högersteg bakåt, vänster åt sidan och samling på tredje. Hon har nu front snett utåt, framåt i dansriktningen (S-Q-Q)
6 Kavaljeren tar ett kort steg åt höger, damen ett något längre åt vänster varefter kavaljeren backar ett steg och damen dansar framåt utanför kavaljeren. Positionen är nu högra höften mot högra (S-S)
7-8 Kavaljeren dansar två kryssteg bakåt - höger i kryss framför vänster, två korta steg bakåt och vänster i kryss framför höger. Damen följer med motsvarande steg men kryssar bakom; först vänster bak höger, två steg framåt och höger bakom vänster (Q-Q-Q-Q)
Paret fortsätter i samma rörelseriktning med två gångsteg. Kavaljeren backar med höger-vänster och damen framåt med vänster-höger. Positionen är fortfarande höger höft mot höger höft (S-S)
9-11 Ett steg snett utåt, framåt i dansriktningen med börjande vändning vänster (kavaljeren backar). Steg åt sidan och steg snett utåt, bakåt i dansriktningen (nu backar damen). Paret har nu vridit sig ca 90° och är tillbaka i positionen höger höft mot höger höft (Q-Q-S)
Takt 9 upprepas, och nu är det damen som börjar backa, vändningen är mindre (ca 45°) (Q-Q-S)
Ytterligare en upprepning av takt 9. Kavaljeren börjar backa och paret vänder ytterligare åt vänster så att det är tillbaka till startriktningen snett utåt, framåt i dansriktningen, men nu med höger höft mot höger höft (Q-Q-S)
12-13 Upprepa takterna 7-8, men nu är det damen som backar och kavaljeren som går framåt. Damen använder samma steg som kavaljeren i takt 7 och kavaljeren damens (Q-Q-Q-Q)
Två gångsteg, damen backar - utvändigt partner (S-S)
14-15 Sidsteg med svaj; steg åt sidan - steg intill - steg åt andra sidan med lutning i rörelseriktningen samt uppbromsning inför rörelse åt motsatt håll (check) (Q-Q-S)
Upprepas åt andra hållet med lutning i riktning sista steget (och check) (Q-Q-S)
16 Steg åt sidan (kavaljer vänster, dam höger) och andra foten intill. Paret är tillbaka i utgångsläget (S-S)
Dansen kan börja om