ÖSTERBOTTNINSK KVADRAT / POHJALAINEN NELIÖ

Danstyp
Ursprungsland Finland, Brage
Musik Valfri polka
Koreografi
Fattningar Valsfattning
Steg Galoppsteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i kö i hörnet AA

Takt 1-4
Par 1 dansar åtta galoppsteg till hörnet B så att damens rygg är vänd mot kvadratens mitt

Takt 5-8
Par 1 vänder sig så att kavaljerens rygg är mot kvadratens mitt, åtta galoppsteg till hörnet C

 

B   Takt 9-16
Par 1 dansar tillbaka till hörnet B med åtta polkasteg medsols

 

 
    Dansen omtages men nu börjar par 1 från hörnet B och par 2 träder in i dansen med början från hörnet A.
Nästa omgång börjar par 1 från hörnet C, par 2 från hörnet B och par 3 träder in i dansen från hörnet A.
Sedan par 1 från hörnet D, par 2 från hörnet C, par 3 från hörnet B och par 4 träder in i dansen från hörnet A.

Dansen pågår tills alla par dansat dansen fyra gånger och de åter är i hörnet A.

Om det är många dansare kan 2 eller t.o.m. 3 par dansa samtidigt.

 

 
    Dansen översatt och förmedlad av Leena Pihlman, Kansantanssiryhmä Kimara, Joensuu, Finland