OVER THE BRIDGE

Danstyp
Ursprungsland
Musik Over the Bridge
Koreografi
Fattningar Dubbel handfattning, enkel handfattning
Steg Gångsteg, sidsteg, kryssteg,
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel handfattning

Krysstegens utförande:
Sidsteg åt vänster med vänster fot,
höger tådopp framför vänster fot.
Motsatt fot för höger kryssteg.Takt 1-8
Två kryssteg, vänster + höger, sedan parisersväng.
Upprepas åt motsatt håll.

Takt 9-16
Enkel handfattning, kryssteg från varandra och mot varandra,
vänd mot varandra och tag dubbel handfattning.
Två sidsteg i dansriktningen.
Upprepas åt motsatt håll.

Takt 17-24
Dubbel handfattning, sidsteg vänster, höger bakom, vänster, höger framför.
Upprepas tre gånger.

Takt 25-32
Enkel handfattning, Tre gångsteg framåt + markering, lika bakåt, sedan ett steg fram med ytterfot, innerfots häl sättes i golvet framför ytterfot. Ett steg bakåt med innerfot, ytterfots tå sättes i golvet bakom innerfot.
Två gångsteg framåt + ett hopp på båda fötterna tillbaka till utgångsställning.

Dansen börjar om.

Dansen är snarlik Cross Over Mixer