OXHAGSMAZURKA

Danstyp Mazurka
Ursprungsland Sverige
Musik Lugn mazurka
Koreografi Sylva och Bertil Nilsson, Dansgruppen HOPPET, Göteborg 2001 01 16
Fattningar
Steg Dalsteg, valssteg, västgötamazurka, snurrebocksteg ("köra")
Utgångsställning

 

Tur 1
(2x16 takter)
På stor ring två dalsteg, kavaljeren flyttar över vänsterdamen till höger sida på två valssteg, upprepa.
Dansa åtta takter västgötamazurka medsols.
Upprepa hela turen
 
Tur 2
(2x16 takter)
Framåt i dansriktningen, enkel handfattning, två dalsteg, damen två valssteg runt under kavaljerens högra hand. Upprepa en gång till men nu skall kavaljeren dansa under damens vänstra hand, därefter parisersväng på två valssteg. Dansa åtta takter "Köra".
Upprepa hela turen.
 
Tur 3
(2x16 takter)
Med valsfattning framåt i dansriktningen dansa två steg framåt och på tredje taktdelen slå ihop båda ytterfötterna upprepa, därefter västgötamazurka.
Upprepa hela turen.
 

 

Ovanstående är en exakt avskrift av originalbeskrivningen erhållen av koreograferna / TB