PALTROTINGEN

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige (Dalsland)
Musik
Koreografi
Fattningar Polskefattning (där även dam håller sin högra arm om kavaljerens midja), spegelvänd polskefattning (där även dam håller sin vänstra arm om kavaljerens midja), dubbel tungreppsfattning
Steg Schottissteg, hurresteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, mot varandra, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, löst hängande armar


Både dam och kavaljer börjar på höger fot
1 Takt 1-4
Ett schottissteg i sidled, (kavaljer mot dansriktningen, dam i dansriktningen)
Ett schottissteg i sidled tillbaka (kavaljer i dansriktningen, dam mot dansriktningen)
Upprepas en gång

2 Takt 5-8
Polskefattning (som ovan beskriven)
Omdansning medsols med fyra hurresteg, snabb vridning på höger fot, medsols för båda
Spegelvänd polskefattning (som ovan beskriven)
Omdansning motsols med fyra hurresteg

3 Takt 9-16
Takt 1-8 upprepas

4 Takt 17-32
Dubbel tumgreppsfattning med egen dam
Sexton hurresteg medsols, snabb vridning på höger fot, motsols för båda
Dubbel tumgreppsfattning igen och sextorn hurresteg motsols

Dansen börjar om


Dansen nedtecknad av Bengt Olsson, Saab:s GDF, Trollhättan 1982 05 10, efter uppgifter från Högsäter i Dalsland