PARISERPOLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka eller snoa.
Koreografi
Fattningar Enkel midjefattning eller enkel handfattning, hambofattning.
Steg Gångsteg, fotombytessteg, snoasteg, tåmarkering
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända mot varandra med händerna i sidorna. (Kavaljer vänster sida och dam höger sida i dansriktningen).Tur 1 A Takt 1-2
Tre gångsteg + tåmarkering ett varv runt var för sig, (kavaljer motsols, dam medsols)

Tur 1 B Takt 3-4
Tre gångsteg + tåmarkering ett varv runt var för sig, (kavaljer medsols, dam motsols)

Tur 2 Takt 5-6
Enkel midjefattning eller enkel handfattning, två fotombytessteg i dansriktningen.

Tur 3 Takt 7-8
Hambofattning, fyra snoasteg två varv runt medsols


Dansen upprepas.