PARISERPOLKA FRÅN RÅÅ

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik Polka eller snoa (t.ex. Fritiof Anderssons paradmarsch av Evert Taube)
Koreografi Linda Svensson, Manfred Frid
Fattningar Hambofattning, enkel handfattning framför, valsfattning, dubbel handfattning
Steg Gångsteg, fotombytessteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända mot varandra med händerna i sidorna. (Kavaljer vänster sida och dam höger sida i dansriktningen).Tur 1 Takt 1-2
Fyra gångsteg ett varv runt var för sig, (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 3-4
Tre gångsteg + tåmarkering ett varv runt var för sig, (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 5-6
Ett fotombytessteg mot dansriktningen med början på innerfötterna, trampa ner ytterfoten bakom innerfoten, lyft innerfoten och sätt ner den igen (bayousteg).

Takt 7-8
Hambofattning, fyra snoasteg två varv runt medsols

Tur 2 Takt 9-12
Enkel handfattning framför, damen snurrar fyra varv på åtta steg, medsols, under kavaljerens vänster arm

Takt 13-16
Valsfattning, två fotombytessteg i dansriktningen + fyra snoasteg två varv runt medsols.

Tur 3 Takt 17-20
Händerna i sidorna, fyra fotombytessteg i en cirkel var för sig (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 21-24
Dubbel handfattning ett fotombytessteg i och ett emot dansriktningen + fyra snoasteg två varv runt medsols med valsfattning.

Tur 4 Takt 25-28
Enkel handfattning framför, kavaljeren snurrar fyra varv på åtta steg, motsols, under damens höger arm

Takt 29-32
Valsfattning, två fotombytessteg i dansriktningen + fyra snoasteg två varv runt medsols

Tur 5 Takt 33-34
Fyra gångsteg ett varv runt var för sig, (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 35-36
Fyra gångsteg ett varv runt var för sig, (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 37-40
Enkel midjefattning eller enkel handfattning, två fotombytessteg i dansriktningen
Hambofattning, fyra snoasteg två varv runt medsols

Dansen upprepas


Dansen påbörjades av Linda i Råå. Hon kom en helg till Manfred i Hässleholm som också hade några idéer, och så skrevs dansen ner. Den provdansades "ute" för första gången den 10/10 1998 i Tallparken, Vinslöv