PARISERPOLKA I TRE TURER

Danstyp Polka, snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Snoa
Koreografi MariAnne Malmén, Västervik 1986
Fattningar Enkel handfattning, dubbel midjefattning, enkel midjefattning, högerhandsfattning, dubbel handfattning särskilt beskriven nedan (omdansningen i tur 2)
Steg Gångsteg, tåmarkering, snoasteg, fotombytessteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning, ledig hand löst hängandeTur 1 Takt 1-8
Tre gångsteg i dansriktningen, vänd ett halvt varv mot varandra (kavaljer medsols, dam motsols) och byt handfattning (kavaljers vänster, dams höger), en tåmarkering mot dansriktningen
Tre gångsteg mot dansriktningen, vänd ett halvt varv mot varandra (kavaljer motsol, dam medsols) och byt handfattning (kavaljers höger, dams vänster), en tåmarkering i dansriktningen
Tre gångsteg i dansriktningen + ett steg något vänd mot varandra
Dubbel midjefattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

Tur 2 Takt 17-24
Ingen fattning, löst hängande armar
Fyra gångsteg ett varv runt var för sig ("parisersnurr", kavaljer motsols, dam medsols), samtidigt med fjärde steget görs en klapp i egna händer
Fyra gångsteg ett varv runt var för sig tillbaka ("parisersnurr", kavaljer motsols, dam medsols), samtidigt med fjärde steget görs en klapp mot partnerns handflator
Håll kvar handflatorna mot varandra, ett fotombytessteg i sidled i dansriktningen
Släpp fattningen, vänd ett halv varv från varandra (kavaljer motsols, dam medsols. Paret står här rygg mot rygg)
Ett fotombytessteg i sidled i dansriktningen
Låg dubbel handfattning med högerhänderna bakom partners rygg och vänsterhänderna bakom egen rygg
Omdansning medsols, fyra snoasteg

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24

Tur 3
Lika som Pariserpolka med byte men med dubbel midjefattning i omdansningen
Takt 1-4
Ingen fattning, löst hängande armar
Tre gångsteg + markering och klapp, ett varv runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols)
Tre gångsteg + markering och klapp, ett varv runt tillbaka var för sig (kavaljer medsols, dam motsols), (som vanlig pariserpolka)

Takt 5-6
Högerhandsfattning med egen dam. Påbörja platsbyte, i dansriktningen för kavaljer, mot dansriktningen för dam, i zick-zack med två fotombytessteg (kavaljer vrider sig ett halvt varv medsols på första fotombytessteget ut mot ringens ytterkant = "platsbyte med framförvarande dam" som han dansar förbi. Under tiden dansar dam snett mot dansriktningen in i ringen utan vridning och möter med ryggen kavaljeren som kommer bakifrån)
På andra fotombytessteget fullföljer kavaljer vridningen medsols framåt i dansriktningen tillbaka ut mot egen plats dar han möter dam nummer tre, samtidigt har damen backat snett mot dansriktningen, tillbaka till sin plats där hon möter kavaljer nummer tre.
(Se bild nedan)

(Det är viktigt att när man dansar ut och tillbaka att kavaljer vrider sig så mycket att man möter dam nummer tre helt vänd mot henne och har ryggen mot ringens mitt)

Takt 7-8
Dubbel midjefattning, omdansning medsols, fyra snoasteg (två varv)