PARISERPOLKA MED BYTE

Danstyp Polka, snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Polka eller snoa
Koreografi
Fattningar Enkel midjefattning, snoafattning, högerhandsfattning
Steg Gångsteg, fotombytessteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända mot varandra, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, ingen fattningTakt 1-4
Tre gångsteg + markering och klapp, ett varv runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols)
Tre gångsteg + markering och klapp, ett varv runt tillbaka var för sig (kavaljer medsols, dam motsols), (som vanlig pariserpolka)

Takt 5-6
Högerhandsfattning med egen dam. Påbörja platsbyte, i dansriktningen för kavaljer, mot dansriktningen för dam, i zick-zack med två fotombytessteg (kavaljer vrider sig ett halvt varv medsols på första fotombytessteget ut mot ringens ytterkant = "platsbyte med framförvarande dam" som han dansar förbi. Under tiden dansar dam snett mot dansriktningen in i ringen utan vridning och möter med ryggen kavaljeren som kommer bakifrån)
På andra fotombytessteget fullföljer kavaljer vridningen medsols framåt i dansriktningen tillbaka ut mot egen plats dar han möter dam nummer tre, samtidigt har damen backat snett mot dansriktningen, tillbaka till sin plats där hon möter kavaljer nummer tre.
(Se bild nedan)

(Det är viktigt att när man dansar ut och tillbaka att kavaljer vrider sig så mycket att man möter dam nummer tre helt vänd mot henne och har ryggen mot ringens mitt)

Takt 7-8
Snoafattning, omdansning medsols, fyra snoasteg (två varv)

Dansen ingår i Tunhems Lekare uppvisning med Birger Jörgensen. Redigerad av Olle Brusved, Billdal, Göteborg 1986

Se även Pariserpolka i tre turer