PARISERSVINGEN

Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik "Herrskap och tjänstefolk" med Amris eller annan lämplig musik (se not. nedan)
Koreografi Ann och Jarl Rossander, Arkelstorps GDG
Fattningar Enkel handfattning, enkel midjefattning, snoafattning
Steg Gångsteg, fotombytessteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända mot varandra, kavaljeren med ryggen mot mitten, ingen fattningTakt 1-2
Parisersväng var för sig i dansriktningen på tre gångsteg och markering på det fjärde

Takt 3-4
Parisersväng var för sig mot dansriktningen på tre gångsteg och markering på det fjärde

Takt 5-6
Enkel midjefattning, två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 7-8
Snoafattning, omdansning medsols på två snoasteg samt platsbyte på tre snabba snoasteg (kavaljeren i ytterringen)

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8 men med kavaljeren i ytterring, damen i innerring. (På takt 16 platsbyte tillbaka)

Takt 17-19
Sex gångsteg från varandra i en cirkel
OBS! (Endast tre takter.)

Takt 20-21
Enkel handfattning, tre gångsteg + markering i dansriktningen

Takt 22-23
Behåll enkel handfattning
Kavaljer: Vänd ett halvt varv medsols, tre gångsteg + markering mot dansriktningen
Dam: Ett varv motsols under kavaljerens högra arm på två steg, samt ett gångsteg + markering mot dansriktningen

Takt 24-25
"Omvänd" enkel handfattning
Dam: Vänd ett halvt varv medsols, fyra gångsteg i dansriktningen
Kavaljer: Ett varv motsols under damens högra arm på två steg, samt två gångsteg i dansriktningen

Takt 26-27
Snoafattning, omdansning medsols, två varv på fyra snoasteg

Takt 28-29
Enkel handfattning, tre gångsteg + markering i dansriktningen

Takt 30-31
Behåll enkel handfattning
Dam: Vänd ett halvt varv motsols, tre gångsteg + markering mot dansriktningen
Kavaljer: Ett varv medsols under damens vänstra arm på två gångsteg, samt ett gångsteg + markering mot dansriktningen

Takt 32-33
"Omvänd" enkel handfattning
Kavaljer: Vänd ett halvt varv motsols, fyra gångsteg i dansriktningen
Dam: Ett varv medsols under kavaljerens vänstra arm på två gångsteg, samt två gångsteg i dansriktningen

Takt 34-35
Snoafattning, omdansning medsols, två varv på fyra snoasteg

Takt 36-37
Enkel handfattning, tre gångsteg + markering i dansriktningen

Takt 38-39
"Omvänd" enkel handfattning, vänd ett halvt varv mot varandra (kavaljer medsols, dam motsols), tre gångsteg + markering mot dansriktningen

Takt 40-41
Parisersväng var för sig på fyra gångsteg i dansriktningen

Takt 42-43
Snoafattning, omdansning medsols, två varv på fyra snoasteg

Takt 44-45
Parisersväng var för sig i dansriktningen på tre gångsteg och markering på det fjärde

Takt 46-47
Enkel handfattning
Kavaljer: Vänd ett halvt varv medsols, tre gångsteg + markering mot dansriktningen
Dam: Ett varv motsols under kavaljerens högra arm på två steg, samt ett gångsteg + markering mot dansriktningen

Takt 48-49
"Omvänd" enkel handfattning
Dam: Vänd ett halvt varv medsols, fyra gångsteg i dansriktningen
Kavaljer: Ett varv motsols under damens högra arm på två steg, samt två gångsteg i dansriktningen

Takt 50-51
Snoafattning, omdansning medsols, två varv på fyra snoasteg

Takt 52-53
Parisersväng var för sig i dansriktningen på tre gångsteg och markering på det fjärde

Takt 54-55
Parisersväng var för sig mot dansriktningen på tre gångsteg och markering på det fjärde

Takt 56-57
Enkel midjefattning, två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 58-59
Snoafattning, omdansning medsols, två varv på fyra snoasteg

Takt 60-61
Parisersväng var för sig i dansriktningen på tre gångsteg och markering på det fjärde

Takt 62-63
Parisersväng var för sig mot dansriktningen på tre gångsteg och markering på det fjärde

Takt 64-65
Enkel midjefattning, två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 66-67
Snoafattning, omdansning medsols på två snoasteg samt platsbyte på tre snabba snoasteg (kavaljeren i ytterringen)

Takt 68-75
Upprepa takt 60-67 men med kavaljeren i ytterring, damen i innerring. (På takt 67 platsbyte
tillbaka)

Takt 76-83
Upprepa takt 52-59

Takt 84-86
Upprepa takt 17-19

Takt 87-118
Upprepa takt 20-51

Takt 119-126
Upprepa takt 52-59

Takt 127-134
Upprepa takt 60-67

Takt 135-142
Upprepa takt 60-67

Takt 143-150
Upprepa takt 52-59

Takt 151-158
Upprepa takt 52-59

Avslutning

 


Not.

Takt 159-160
Enkel handfattning, tre gångsteg i dansriktningen + markering. Vid markeringen ges en komplimang som avslutning på dansen


Dansar man till annan musik slopas takterna 17-19 och 84-86