PARTY

Danstyp Snabb, "stuffig" med korta steg.
Ursprungsland Sverige
Musik Party av Roland Cedermark
Koreografi Stig Zettergren, Karlstad
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, sluten fattning, valsfattning
Steg Fotombytessteg, "översteg" (framförsteg), snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning och något vända mot varandra


Dansmönster: Dansen har två turer, A och B, som dansas i följande ordning: 2xA, 4xB, 1xA, 4xB, 1xA ("24141"), direkt knuten till musikens indelning.


Tur A Turen har 4 delturer med dansordning 1, 2, 3, 4, en omgång av varje. Deltur nr. 1, 2 och 4 är lika, medan nr. 3 avviker.

Beskrivning av deltur 1, 2 och 4
Två fotombytessteg i dansriktningen och därefter omdansning med sluten fattning på två fotombytessteg

Beskrivning av deltur 3
Utan fattning, ett fotombytessteg ifrån varandra (snett inåt), ett emot.
Omdansning med två fotombytessteg

Tur B Med dubbel (kort) handfattning och sidan i dansriktningen dansas följande mönster i en följd:
Ett fotombytessteg i dansriktningen - översteg framför - fotombyte - översteg - fotombyte - intill (snabbt!) - fotombyte mot dansriktningen - översteg i samma riktning - snoa med valsfattning (reprisen ut).

Tips:
Kavaljeren stannar till något före snoan så att han startar med ryggen i dansriktningen.

Anm.
När dansen avslutas - sista omgången tur A, deltur 4 ("24141 deltur 4") - höjer paren armarna och skriker "HEJ"!!


Originalbeskrivningen daterad December 1997.