2013-11-12

PAS DE QUATRE i fem turer

Danstyp Salongsdans (upptecknad i Finland 1973)
Ursprungsland
Musik
Koreografi  
Fattningar Se beskrivning nedan
Steg Se beskrivning nedan
Utgångsställning Parvis i öppen ring vända motsols, enkel handfattning


Tur 1

Takt 1
Ett kort steg framåt med ytterfoten, ett steg bakot med inre foten, ett steg framåt med yttre foten, ett lätt tå slag med inre foten

Takt 2
Ett steg framåt med inre foten, ett steg framåt med yttre foten, ett fotombytessteg framåt med inre foten

Takt 3-4
Valsfattning, fyra fotombytessteg runt medsols medan ringen rör sig motsols

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4
 

Tur 2   Takt 9
Utgångsställning. Tre steg framåt med början på yttre foten, vändning något mot varandra och en "sopande" rörelse framåt med inre foten

Takt 10
Tre steg framåt med början på inre foten, vändning något från varandra och en "sopande" rörelse framåt med yttre foten

Takt 11-12
Valsfattning, fyra fotombytessteg runt medsols medan ringen rör sig motsols

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12
 

 
Tur 3   Takt 17
Enkel handfattnig, vända mot varandra, steg med yttre foten till sidan, steg med inre foten i kors bakom yttre, steg med yttre foten till sidan, steg med inre foten i kors framför yttre foten

Takt 18
Steg med yttre foten i kors bakom inre, steg med inre foten till sidan (i ringens medsolsriktning), steg med yttre foten i kors framför inre, inre foten föres intill yttre foten

Takt 19-20
Valsfattning, fyra fotombytessteg runt medsols medan ringen rör sig motsols

Takt 21-24
Upprepa takt 17-20
 

 
Tur 4

 

 

 

 

  Takt 25
Utgångsställning. Ett fotombytessteg framåt med yttre foten, ett steg framåt med inre foten, yttre foten intill och en lätt hälsning

Takt 26
Ett fotombytessteg bakåt med yttre foten, under vändning mot varandra ett steg till sidan (i ringens motsolsriktning) med inre foten, yttre foten intill inre och en lätt hälsning mot varandra

Takt 27-28
Valsfattning, fyra fotombytessteg runt medsols medan ringen rör sig motsols

Takt 29-32
Upprepa takt 25-28

 
Tur 5  

Två parisersvängar och knäpp med fingrarna som i norsk pariserpolka efter första svängen, men ingen knäpp på plats, sedan omdans som innan.
Hela turen upprepas.
 

 
    Dansen upprepas efter behag.
 
 
    Den här versionen av dansen med en 5:e tur tillagd av Inger Karlsson Antendansarna stämmer överens med videon.
 
 
    Beskrivningen hämtad från Sydvästra Skånes Folkdanskrets dans och musikarkiv 2001. Pärm K40F.