Se även beskrivning nedan 

PAS DE QUATRE

Danstyp Salongsdans (upptecknad i Finland 1973)
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Se beskrivning nedan
Steg Se beskrivning nedan
Utgångsställning Parvis i öppen ring vända motsols, enkel handfattning


Tur 1

Takt 1
Ett kort steg framåt med ytterfoten, ett steg bakot med inre foten, ett steg framåt med yttre foten, ett lätt tå slag med inre foten

Takt 2
Ett steg framåt med inre foten, ett steg framåt med yttre foten, ett fotombytessteg framåt med inre foten

Takt 3-4
Valsfattning, fyra fotombytessteg runt medsols medan ringen rör sig motsols

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4
 

Tur 2   Takt 9
Utgångsställning. Tre steg framåt med början på yttre foten, vändning något mot varandra och en "sopande" rörelse framåt med inre foten

Takt 10
Tre steg framåt med början på inre foten, vändning något från varandra och en "sopande" rörelse framåt med yttre foten

Takt 11-12
Valsfattning, fyra fotombytessteg runt medsols medan ringen rör sig motsols

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12
 

 
Tur 3   Takt 17
Enkel handfattnig, vända mot varandra, steg med yttre foten till sidan, steg med inre foten i kors bakom yttre, steg med yttre foten till sidan, steg med inre foten i kors framför yttre foten

Takt 18
Steg med yttre foten i kors bakom inre, steg med inre foten till sidan (i ringens medsolsriktning), steg med yttre foten i kors framför inre, inre foten föres intill yttre foten

Takt 19-20
Valsfattning, fyra fotombytessteg runt medsols medan ringen rör sig motsols

Takt 21-24
Upprepa takt 17-20
 

 
Tur 4

 

 

 

 

  Takt 25
Utgångsställning. Ett fotombytessteg framåt med yttre foten, ett steg framåt med inre foten, yttre foten intill och en lätt hälsning

Takt 26
Ett fotombytessteg bakåt med yttre foten, under vändning mot varandra ett steg till sidan (i ringens motsolsriktning) med inre foten, yttre foten intill inre och en lätt hälsning mot varandra

Takt 27-28
Valsfattning, fyra fotombytessteg runt medsols medan ringen rör sig motsols

Takt 29-32
Upprepa takt 25-28
 

 
    Dansen upprepas efter behag.  
       
    Beskrivningen hämtad från Sydvästra Skånes Folkdanskrets dans och musikarkiv 2001. Pärm K40F.  

 

 Se även beskrivning ovan

PAS DE QUATRE

Danstyp
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Gångsteg, polkasteg
Utgångsställning Dansparen står bredvid varandra i en dubbel ring, kavaljeren står i innerring. Kavaljeren sträcker innerarmen lite snett fram och damen lägger sin hand i kavaljerens

 

Introduktion   Takt 7-8
 
 
Tur 1 Takt 1-4
Börja med yttre foten och gå tre steg framåt. Gör sedan en lätt stöt med tån i golvet med innerfoten samtidigt som man vänder sig mot varandra. Fortsätt därefter med början på innerfoten tre steg framåt och sedan göres med ytterfoten en lätt stöt i golvet, samtidigt som paren vänder sig mot varandra.
Sedan sker parvis omdansning med polkasteg och valsfattning medsols, medan ringen rör sig motsols.
 
Tur 2  

Takt 5-8
Hand i hand göres ett steg åt sidan med ytterfoten samtidigt som man vänder sig mot varandra. Nu tages med innerfoten ett korssteg bakom det andra benet. Ånyo tages ett steg åt sidan med ytterfoten och sedan med innerfoten en lätt stöt i golvet. Fortsätt därefter med början på innerfoten tre steg framåt och med ytterfoten en lätt stöt i golvet, samtidigt som paret vänder sig mot varandra.
Sedan omdansning med polka.
 

 
Tur 3   Takt 9-12
Börja som i Tur 2 med ytterfoten steg åt sidan och med innerfoten korssteg bakom samt med ytterfoten steg åt sidan och en lätt stöt i golvet med innerfoten. Sedan släpper man varandras händer, båda vänder sig bort från sin partner. Börja med innerfoten gå utåt och runt ett varv på tre steg samt gör en lätt stöt i golvet med ytterfoten. Sedan omdansning med polka
 
 
    Turerna upprepas tills musiken är slut.
 
 
Källa   Beskrivning efter instruktion av Bengt Andersson, Borås.
 
 
Historik   Fransk modedans som lanserades på 1880-talet. Den dansades ursprungligen i turer, men de försvann och det som består är hoppandet och musiken.

Se även Pas de Quatre (från 1800-talet)