PATRONA BAVARIE (Lämplig som Seniordans)
(Tyska valsen)

 
Danstyp Vals
Ursprungsland Tyskland
Musik Patrona Bavarie
Koreografi
Fattningar Ringfattning, butterflyfattning
Steg Valssteg (engelska)
Utgångsställning Hel ring alla vända inåt, ringfattning
       
Takt 1-4
Med början på ytterfötter, ett valssteg inåt, ett valssteg tillbaka. Kavaljer för över högerdamen till sin vänstra sida på två valssteg

Takt 5-16
Takt 1-4 upprepas tre (3) gånger

Takt 17-24
Kavaljer i dansriktningen, dam mot dansriktningen, butterflyfattning
Fyra valssteg i dansriktningen (kavaljer framåt, dam bakåt)
Fyra valssteg mot dansriktningen (kavaljer bakåt, dam framåt)

Takt 25-32
Dansarna släpper varandra och vänder helt om, ny butterflyfattning
Fyra valssteg mot dansriktningen (kavaljer framåt, dam bakåt)
Fyra valssteg i dansriktningen (kavaljer bakåt, dam framåt)
På tredje valssteget lyfter kavaljer sin höger arm, dam dansar under, ut på plats i hel ring

Takt 33-64
Upprepa takterna 1-32 (hela dansen)

 

Avslutning: Kavaljer på två valssteg inåt mitten, tar i hel ring, bildar båge, damerna in under kavaljerernas bågar. Tar egen ring och båge. Med början på ytterfötter, vaggande steg

När musiken tystnar, vänd över ytter fots axel, utåt och komplimang till publiken

 

Inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB