PERS SCHOTTIS

 

Danstyp Schottis (gammalschottis)
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis
Koreografi Ruth Svensson, Hässleholm
Fattningar Enkel handfattning, enkel midjefattning, dubbel handfattning, snoafattning
Steg Fotombytessteg, snoasteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Takt 1-2
Två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 3-4
Ett fotombytessteg i sidled, från varandra
Ett fotombytessteg i sidled mot varandra

Takt 5-6
Enkel midjefattning, två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 7-8
Snoafattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

 

Tur 2 Takt 17-20
Dubbel handfattning, fyra fotombytessteg i dansriktningen (på första steget hålls armarna något utsträckta, på andra steget förs bakre armparet framåt i kors över främre, på tredje steget för kavaljer över bakre armparet över dams huvud, släpp främre händerna, på fjärde steget snurrar kavaljer upp sin dam på ett varv)

Takt 21-24
Upprepa takt 17-20

 

Tur 3 Takt 25-28
Snoafattning, omdansning medsols, åtta snoasteg

Takt 29-30
Ingen fattning, tre gångsteg + en markering, ett varv runt var för sig ("parisersväng", kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 31-32
Upprepa takt 29-30 åt motsatt håll ("parisersväng", kavaljer medsols, dam motsols)

Dansen börjar om

 

Vill man dansa Pers schottis som bytesdans gör man bytet i parisersvängen
Kavaljer: En parisersväng i dansriktningen och en mot dansriktningen. Möter upp dam nr tre (räkna egen som nr ett)
Dam: En parisersväng i dansriktningen tillsammans med kavaljeren. Gör ytterligare en parisersväng i dansriktningen. Möter upp kavaljer nr tre (räkna egen som nr ett)

Dansen börjar om från början.