PIGORNAS MARKNAD

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka eller snoa
Koreografi
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning, särskilt beskriven fattning
Steg Polkasteg, fotombytessteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, kavaljer med lyft högerarm med pekfingret nedåtriktat, som damen fattar med höger hand, båda vända i dansriktningenTur 1 Takt 1-4
Kavaljer: Fyra fotombytessteg i dansriktningen
Dam: Fyra polkasteg två varv motsols runt (snett till höger framför kavaljeren) under kavaljers arm

Takt 5-8
Valsfattning, omdansning medsols, fyra polkasteg (två varv)

Tur 2 Takt 9-12
Enkel handfattning
Kavaljer: Sex gångsteg i dansriktningen
Släpp fattningen, stannar och står stilla på fjärde takten och inväntar ny dam
Dam: Sex gångsteg i dansriktningen
Släpp fattningen, två gångsteg i dansriktningen fram till ny kavaljer

Takt 13-16
Valsfattning, omdansning medsols (med nya partnern) fyra polkasteg (två varv)

Dansen börjar om