PIONEER POLKA QUADRILLE

Danstyp
Ursprungsland England
Musik
Koreografi
Fattningar
Steg
Utgångsställning Fyra par i fyrkant


A1   Huvudparen (par 1 och 3) dansar polka runt varandra i mitten av uppställningen. Damerna stannar rygg mot rygg i mitten. Kavaljererna på utgångsplats.
 
 
A2   Figuren upprepas av sidoparen (par 2 och 4).
 
 
B1   Kavaljererna dansar efter varandra motsols runt damerna tillbaka till plats.
 
 
B2   Alla tar vänster i vänster med egen partner, höger i höger med bredvidstående.
Växelsteg fram och tillbaka.
Dam och kavaljer byter plats vänster i vänster på fyra steg.
Växelsteg fram och tillbaka.
Vänster i vänster ett varv runt med egen.
 
 
C1   Dambyte med alla fyra damerna fram och tillbaka. (Damerna tar höger hands stjärna 1/2 varv till motstående kavaljer som för henne runt. Därefter likadant tillbaka till egen kavaljer).
 
 
C2   Promenad med grannen ("corner") hela varvet runt tillbaka till kavaljerens utgångsplats (byte av dam).
 
 
    Dansen upprepas med att huvudparen börjar polkan. därefter med att sidoparen börjar polkan 2 gånger.

 

 
    Översättning: Ulf Carlsson 1992