PIZZAMIX

Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik "Pizza Shuffle" med Lars Karlsson band
Koreografi Ulla och Tom Backman, Roalöv, Färlöv
Fattningar Enkel handfattning, snoafattning
Steg Gångsteg, fotombytessteg, snoasteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning

Dansas i turordningen:
A, B, B, A, B, B, A takterna 1-8, C, C, A, B, B, A takterna 1-8, Avslutningen


Tur A
16 takter
Takt 1-2
Fyra gångsteg i dansriktningen

Takt 3-4
Två fotombytessteg baklänges, mot dansriktningen

Takt 5-6
Kavaljer: Fyra gångsteg i dansriktningen
Dam: Två gångsteg, ett varv medsols runt under kavaljers högra arm + två gångsteg i dansriktningen

Takt 7-8
Snoafattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8 men i takt 5-6 dansar kavaljer ett varv motsols runt under damens vänstra arm

 

Tur B
8 takter
Takt 1-2
Snoafattning, två sidsteg i dansriktningen

Takt 3-4
Ingen fattning, fyra gångsteg, ett varv runt var för sig ("parisersväng", kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 5-6
Upprepa takt 17-18

Takt 7-8
Snoafattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

 

Tur C
8 takter
(bytesturen)
Takt 1-2
Enkel handfattning, två fotombytessteg i dansriktningen

Takt 3-4
Kavaljer: Två gångsteg, ett varv motsols runt under damens vänstra arm + två gångsteg i dansriktningen fram till framförvarande dam
Dam: Fyra gångsteg nästan på stället (inväntar ny kavaljer)

Takt 5-6
Upprepa takt 1-2 med den nya partnern

Takt 7-8
Snoafattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

 

Avslutningen
2 takter
Takt 1-2
Snoafattning, två sidsteg i dansriktningen


Festkommitén i Kristianstads Gammaldansgille gav alla föreningens instruktörer i uppdrag att göra en dans, till Pizza Shuffle, som ett tävlingsmoment vid föreningens vårfest den 13 mars 1999. Detta är vårt "hopkok".
Ulla och Tom