PIZZA SHUFFLE

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik "Pizza Shuffle" med Lars Karlsson Band
Koreografi Henrik Persson, Arkelstorps GDG
Fattningar Varsoviennefattning, enkel handfattning, dubbel handfattning, valsfattning
Steg Schottissteg, hoppsteg, gångsteg, shufflesteg (särskilt beskrivna)
Utgångsställning Parvis i öppen ring, varsoviennefattning

Både dam och kavaljer börjar på höger fot


Tur 1 Takt 1
Ett schottissteg i sidled utåt

Takt 2
Ett schottissteg framåt i dansriktningen

Takt 3
Två hoppsteg framåt i dansriktningen

Takt 4
Tre gångsteg på stället

Takt 5
Ett schottissteg i sidled inåt (båda börjar nu på vänster fot)

Takt 6
Ett schottissteg framåt i dansriktningen

Takt 7
Två hoppsteg framåt i dansriktningen

Takt 8
Tre gångsteg på stället

Takt 9-12
Upprepa takt 1-4

Takt 13
Valsfattning, sida vid sida. Ett schottissteg framåt i dansriktningen

Takt 14
Dam vänder ett halvt varv motsols, behåll valsfattningen
Höft mot höft, ett schottissteg i dansriktningen. (bakåt för damen)

Takt 15
Platsbyte på två hoppsteg, kavaljeren framför damen, vridning  tre fjärdedels varv medsols (här skall kavaljer vara i ytterring med ansiktet vänt mot ringens mitt, dam i innerring med ryggen mot ringens mitt)

Takt 16
Dubbel handfattning.
Kavaljer: Tre gångsteg på stället
Dam: Två hoppsteg på stället

 

Tur 2 Takt 17-18
Dubbel handfattning, kavaljer i ytterring, dam i innerring. Shufflesteg i dansriktningen:
Kavaljer: Höger fot i sidled i dansriktningen (räkna 1), vänster fot i kors bakom (2), höger fot i kors framför (3), vänster fot i sidled (4), höger fot i kors bakom (5), vänster fot i kors framför (6), + två gångsteg på stället (7,8)
Dam: Vänster fot i sidled i dansriktningen (räkna 1), höger fot i kors bakom (2), vänster fot i kors framför (3), höger fot i sidled (4), vänster fot i kors bakom (5), höger fot i kors framför (6), + två gångsteg på stället (7,8)

Takt 19-20
Platsbyte ett halvt varv motsols på fyra hoppsteg

Takt 21-22
Shufflesteg mot dansriktningen. (Här avslutar damen med steg + markering (7,8))

Takt 23-24
Varsoviennefattning, fyra hoppsteg framåt i dansriktningen

Takt 25-26
Två hoppsteg + ett schottissteg framåt i dansriktningen

Takt 27-28
Två hoppsteg + ett schottissteg framåt i dansriktningen

Takt 29-30
Kavaljer: Två schottissteg framåt i dansriktningen
Dam: Ett varv medsols på två schottissteg under kavaljerens höger arm

Takt 31
Varsoviennefattning, ett schottissteg i dansriktningen

Takt 32
Tre gångsteg på stället

Takt 33-48
Upprepa tur 1

Takt 49-64
Upprepa tur 2

Takt 65-72
Upprepa takt 1-8, avslutas med uppställning mitt emot varandra, enkel handfattning (vänster i vänster)

 

Tur 3 Takt 73
Ett schottissteg i sidled (Kavaljeren mot dansriktningen, damen i dansriktningen)

Takt 74
Ett schottissteg tillbaka. På sista taktdelen, byt handfattning till höger i höger

Takt 75-76
Kavaljer: Fyra hoppsteg framåt i dansriktningen
Dam: Två varv medsols under kavaljerens högra arm på fyra hoppsteg

Takt 77-78
Upprepa takt 73-74

Takt 79-80
Kavaljer: Två varv motsols under damens högra arm på fyra hoppsteg
Dam: Fyra hoppsteg framåt i dansriktningen

Takt 81-82
Varsoviennefattning, två schottissteg framåt i dansriktningen

Takt 83-84
Kavaljer: Fyra hoppsteg framåt i dansriktningen
Dam: Två varv medsols under kavaljerens högra arm på fyra hoppsteg

Takt 85-86
Enkel handfattning, två schottissteg framåt i dansriktningen

Takt 87
Utan fattning, två hoppsteg framåt i dansriktningen

Takt 88
Ett gångsteg (räkna 1), handklapp (2), Ett gångsteg (3), handklapp (4)

Takt 89-104
Upprepa tur 1

Takt 105-120
Upprepa tur 2

Takt 121-128
Upprepa takt 1-8, avslutas med uppställning mitt emot varandra, enkel handfattning (vänster i vänster)

Takt 129
Upprepa takt 73

Takt 130
Ett schottissteg tillbaka, tag höger i höger och avsluta med en komplimang till partnern.