PJÄXEN

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka
Koreografi
Fattningar Snoafattning, enkel midjefattning
Steg Polkasteg, fotombytessteg, klackstöt
Utgångsställning Parvis i öppen ring, snoafattningTakt 1-6
Omdansning motsols, sex polkasteg

Takt 7-8
Enkel midjefattning, ett fotombytessteg utåt från ringens mitt + två klackstöt. Vänd ett halvt varv mot varandra (kavaljer medsols, dam motsols) och tag omvänd enkel midjefattning (kavaljer har nu damen på sin vänstra sida)

Takt 9-10
Ett fotombytessteg inåt mot ringens mitt + två klackstöt. Vänd ett halvt varv mot varandra (kavaljer motsols, dam medsols) och tag rättvänd enkel midjefattning (kavaljer har nu damen på sin högra sida)

Takt 11-12
Ett fotombytessteg utåt från ringens mitt + två klackstöt

Takt 13-14
Snoafattning, två små polkasteg ett halvt varv medsols. På sista taktdelen vänder kavaljer och dam ut, från varandra, och tar omvänd enkel midjefattning (kavaljer har nu damen på sin vänstra sida och paret står vända med ansiktet mot ringens mitt)

Takt 15-20
Upprepa takt 7-12 i tur och ordning men börja inåt mot ringens mitt (och behåll snoafattningen i takt 20)

Takt 21-24
Snoafattning, omdansning medsols, fyra polkasteg

Dansen börjar om