Polka i Gransmåla

Danstyp Polka
Ursprungsland Sverige
Musik "Startmotorn" med Vetlanda Dragspelsklubb
Koreografi Kenneth Björk, Gransmåladansarna, mars 2010
Fattningar Enkel handfattning, omvänd enkel handfattning, dubbel handfattning, snoafattning
Steg Fotombytessteg, polkasteg, snoasteg, klack och tåsteg och gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring med enkel handfattning
 
Tur 1
 
Ett polkasteg i dansriktningen, klack- och tåsteg med innerfot (foten placeras i kors framför), kavaljer byter framför dam ett polkasteg och klack- och tåsteg (enkel handfattning med andra handen), kavaljer bakom dam ett polkasteg tillbaka och klack- och tåsteg, enkel handfattning, ett polkasteg i dansriktningen och klack- och tåsteg.
Ovanstående lika med "Bullingen"
Dubbel handfattning. Sida-bakom-sida-framför- två polkasteg och fyra snoasteg runt medsols med snoafattning- en parisersväng på fyra steg (kav motsols och dam medsols), avsluta med en klapp i varandras händer.
 
Tur 2
 

Börja på samma sätt som i Tur 1 men efter sista klack och tåsteget byter man partner, två polkasteg till nästa (Kav i DR och Dam mot DR) två polkasteg och fyra snoasteg runt medsols med snoafattning- en parisersväng på fyra steg (kav motsols och dam medsols), avsluta med en klapp i varandras händer.

   
  Upprepa Tur 1 och 2 dansen ut.

LÅL 100930