POLKA D'ECHALLENS

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Korsfattning, överarmsfattning
Steg Schottissteg, gångsteg, "stampsteg" dalsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, ingen fattningDel A Takt 1-2
Ett schottissteg från varandra snett framåt och ett mot varandra snett framåt.

Takt 3
Ett schottissteg baklänges

Takt 4
På två steg och slutsteg (fötterna ihop) vänder var för sig helt om, kavaljer medsols med början på höger fot, dam motsols med början på vänster fot.

Takt 5-6
Ett schottissteg från varandra och ett mot varandra snett framåt mot dansriktningen. (Kavaljer börjar på höger fot, dam på vänster fot).

Takt 7
Ett schottissteg bakåt i dansriktningen.

Takt 8
Vändning helt om, kavaljer motsols, dam medsols på två steg + slutsteg (kavaljer börjar på vänster, dam på höger).

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

Del B Takt 17
Korsfattning framför. Med början på vänster fot dansar paret ett schottissteg snett framåt-inåt.

Takt 18
Ett schottissteg snett framåt-utåt.

Takt 19
Två dalsteg med början på vänster fot.

Takt 20
Fyra steg med början på vänster fot, kavaljer på plats, damen snurrar ett varv runt motsols framför kavaljer över på kavaljers vänstra sida.

Takt 21-23
Upprepa takt 17-19

Takt 24
Tre stamp på stället, vänster - höger - vänster.

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24 men nu snurrar kavaljer framför damen över på damens vänstra sida.

Takt 33-40
Upprepa takt 1-8

Del C Takt 41
Vända mot varandra med överarmsfattning, kavaljer har ryggen mot mitten.
Ett vänster dalsteg + två steg på stället, höger - vänster.

Takt 42
Ett höger dalsteg + två steg på stället, vänster - höger

Takt 43-44
Parvis ett halvt varv medsols runt på fyra gångsteg.

Takt 45-48
Upprepa takt 41-44 fast motsatt plats

Takt 49-56
Upprepa takt 41-48

Takt 57-64
Upprepa takt 1-8

Takt 65-80
Upprepa takt 41-56