POLKAGRISEN

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Ringfattning, höfter fäst
Steg Fotombytessteg, gångsteg, dalsteg, galoppsteg
Utgångsställning Godtyckligt antal i sluten ring (behöver ej vara parvis)

Alla börjar på höger fot

 

Del A Takt 1
Ett fotombytessteg i sidled åt höger

Takt 2
Ett steg på vänster fot framför höger + ett steg bakåt på höger fot

Takt 3-4
Upprepa takt 1-2 men åt vänster och motsatt fot

Takt 5-8
Ett fotombytessteg i sidled åt höger, steg på vänster fot framför höger, ett fotombytessteg i sidled åt höger, steg på vänster fot åt vänster.
Höfter fäst, ett varv medsols runt på två gångsteg

 

Del B Takt 1
Ringfattning, ett dalsteg åt höger på höger fot

Takt 2
Höfter fäst, ett halvt varv motsols runt på ett fotombytessteg

Takt 3-4
Ringfattning, Ett dalsteg åt höger + ett dalsteg åt vänster

Takt 5-6
Två sidgaloppsteg åt höger + steg på höger fot åt höger och vänster fot intill

Takt 7-8
Två sidgaloppsteg åt vänster + steg på vänster fot åt vänster och höger fot intill

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8 men börja utåtvända

 

Del C Takt 1-2
Ringfattning, två gångsteg mot ringens mitt + ett dalsteg (börja med höger fot)

Takt 3-4
Två gångsteg baklänges, utåt från ringens mitt + ett dalsteg (börja med vänster fot)

Takt 5-8
Höfter fäst, fyra fotombytessteg två varv medsols runt (börja på höger fot)

 

Del D Takt 1-3
Ringfattning, Fyra gångsteg i dansriktningen (börja på höger fot) + höger dalsteg vända mot ringens mitt

Takt 4-6
Fyra gångsteg mot dansriktningen (börja på vänster fot) + vänster dalsteg vända mot ringens mitt

Takt 7-8
Två dalsteg på stället (höger + vänster)


Dansföljd: AA - B - A - CC - D - C