POLKA-HOPSER

 

Danstyp
Ursprungsland Schweiz
Musik
Koreografi
Fattningar Se beskrivning nedan
Steg Schottissteg, hoppsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända mot varandra, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, korsfattning med vänster över

 

Takt Del A. Damsnurr / korsfattning - vänster över
1-2 Ett schottissteg åt sidan i dansriktningen + två hoppsteg (kavaljer på stället, dam ett varv motsols runt under upplyfta händer)
3-4 Ett schottissteg åt sidan mot dansriktningen + två hoppsteg (kavaljer på stället, dam ett varv medsols runt under upplyfta händer)
5-6 Valsfattning, omdansning medsols ett halvt varv på ett schottissteg + ett varv medsols på två hoppsteg (kavaljer har nu ryggen utåt)
7-8 Som takt 5-6 men med motsatt fot (kavaljer börjar med höger fot, dam börjar med vänster fot)
9-16 Upprepa takt 1-8

 

Del B. Partnerbyte / enkel handfattning vända i dansriktningen
17 Ett schottissteg i dansriktningen
18 Fattningen släppes och kavaljer hoppar fram till nästa dam där han gör ett handklapp på andra taktdelen. Damen snurrar runt på två hoppsteg och klappar två gånger på första taktdelen
19-20 Som takt 17-18 fast med motsatt fot och dam snurrar medsols runt
21-24 Som takt 5-8

 

Del C. Kedja / sluten zick-zackring, kavaljer med ryggen mot ringens mitt - höger hand med egen partner
25-26 Ett schottissteg åt sidan i dansriktningen + ett hoppsteg framåt och ett hoppsteg bakåt
27-28 Som takt 25-26 fast schottissteget mot dansriktningen
29 Med höger hand i höger göres ett platsbyte med partnern och fram till ny partner (dam i dansriktningen, kavaljer mot dansriktningen)
30 Med vänster underarmsfattning dansas ett varv motsols runt på två hoppsteg
31 Som takt 29 fast med vänster underarmsfattning och motsatt fot (kavaljer vänster fot, dam höger fot)
32 Som takt 30 fast med höger underarmsfattning och medsols runt
33-40 Upprepa takt 25-32