POLKA-MAZURKA

Danstyp Mazurka
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, enkel midjefattning, valsfattning
Steg Valssteg, mazurkasteg (frykdalssteg) springsteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning vända i dansriktningenTur 1 A Takt 1-2
Två valssteg i dansriktningen (något från varandra och mot varandra)

Takt 3-4
Ingen fattning, två mazurkasteg (frykdalssteg) två varv runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 5-6
Enkel midjefattning, två mazurkasteg (frykdalssteg) i dansriktningen

Takt 7-8
Enkel midjefattning, sex springsteg ett varv medsols runt på stället (kavaljer framlänges, dam baklänges)

 

Tur 1 B Takt 9-16
Valsfattning, omdansning medsols, åtta polkasteg

 

Tur 2 A Takt 17-18
Valsfattning, två mazurkasteg (frykdalssteg) i dansriktningen

Takt 19-20
Ingen fattning, två mazurkasteg (frykdalssteg) två varv runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 21-24
Upprepa takt 17-20

 

Tur 2 B Takt 25-32
Valsfattning, omdansning medsols, åtta polkasteg


Dansen om från början


"Modedans" efter en fransk beskrivning.