POLKAPROMENAD

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka Grand Square
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, armkrok
Steg Gångsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-4
Åtta gångsteg i dansriktningen

Takt 5-6
Fyra steg från varandra

Takt 7-8
Fyra steg snett fram åt höger till ny partner

Takt 9
Klappa höger i höger, tre gånger

Takt 10
Klappa vänster i vänster, tre gånger

Takt 11
Klappa båda i båda, tre gånger

Takt 12
Klappa egna knän, tre gånger

Takt 13-16
Höger armkrok, åtta gångsteg runt medsols

Börja om