POLKASEXTUR

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka (Aalborgpolkan)
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, kedja, polkafattning
Steg Gångsteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning

Om flera ringar förekommer börjar varannan ring i dansriktningen, varannan ring mot dansriktningen

Takt 1-8
Sexton gångsteg, vänd ett halvt varv mot varandra (kavaljer medsols, dam motsols, eventuellt med ett hopp)

Takt 9-16
Omvänd enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger)
Sexton gångsteg mot dansriktningen, kavaljererna vänder ett halvt varv motsols (kavaljer ansiktet i dansriktningen, dam ansiktet mot dansriktningen)

Takt 17-32
Kedja (här skall alla ringar gå på samma håll), trettiotvå (32) gångsteg

Takt 33-64
Polkafattning, omdansning medsols, trettiotvå (32) polkasteg

Dansen från början