POLKA-SNOA "PÅ GAMMALT VIS"

Danstyp Polka - snoa
Ursprungsland
Musik Polka eller snoa
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, snoafattning
Steg Polkasteg, gångsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Ett polkasteg och två gångsteg i dansriktningen
Ett polkasteg och två gångsteg baklänges mot dansriktningen

Tur 2 Hela turen i dansriktningen.

Ett polkasteg + vänd på ett gångsteg och byt handfattning + ett gångsteg baklänges.
Ett polkasteg baklänges + vänd på ett gångsteg och byt handfattning + ett gångsteg framåt.

Tur 3 Omdansning med snoafattning
Ett polkasteg + två snoasteg runt fyra gånger.


Dansen från början