POLSKA PÅ FLÄCK - TRINNPOLSKA

Danstyp Polska
Ursprungsland Sverige (Högsäter, Dalsland)
Musik Polska från sydvästra Dalsland. Mycket hastigt tempo
Koreografi
Fattningar Polskfattning (Båda fattar högt med vänster hand. Kavaljer och dam något till vänster om varandra
Steg Kavaljerens polskesteg utföres på två takter = sex taktdelar. Det inledande steget börjar med ett något markerat, litet jämfotahopp på stället (1), vila (2), vänster fot - något inåtvriden - ett steg framåt (3), höger ben föres med hastig rörelse i kors bakom vänster ben och höger fotsula isättes (4), hastig vridning utåt på vänster fotsula (å), vila (5), varefter höger fot isättes ett steg framåt, medan vänster ben lyftes och slänges mer eller mindre kraftigt bakåt (6). Under följande takter utföres jämfotahoppet på första taktdelen mindre markerat och oftast med höger fot något framom den vänstra (1). Därefter samma utförande som ovan beskrivits.
Variation:
Kavaljeren kan under några takter eller hel repris hoppa på höger fot (taktdelarna 1 och 3) under det vänster ben pendlar framåt på 1 och bakåt på taktdel 3.
Damen. Vänster försteg men oftast med endast fotsulorna i golvet.
Tresteg.
Utgångsställning
Uppbjudning efter hand sedan spelmannen spelat upp. Polskan dansas i snäv cirkel på stället av obegränsat antal par

 

Utförande Kavaljeren bjuder upp sin dam, drar sig baklänges till en ledig plats på golvet utan att fatta damen, som följer efter. Kommen till lämplig dansplats böjer sig kavaljeren hastigt ned och slår högra handen med handryggen nedåt i golvet, reser sig omedelbart och slår högra handen med handryggen uppåt i taket. Därefter sträcker han fram båda händerna med handflatorna uppåt mot damen, som lägger sina händer i hans, och drar henne mot sig till lagom avstånd för att börja polskan. Kavaljeren gör några trampsteg på stället för att komma in i polskans rytm. På taktdel 1 tages polskfattning, som behålles den tid polsksteg och hoppsteg dansas.

Efter omdansning ett valfritt antal takter fattar kavaljeren med sin högra hand damens högra, varpå hon dansar ett eller flera varv medsols med tresteg under hans höjda arm. Detta moment kan varieras så att medan damen med hängande armar vrider runt, slår kavaljeren höger hand i golv och tak liksom ovan beskrivits. Dansen fortgår med växling mellan polsksteg (hoppsteg) och damens vridning under kavaljerens arm så länge spelmännen spelar eller tills de dansande önskar vila. Efter denna vridning börjar kavaljeren alltid polskestegen med det markerade jämfotahoppet.

 

Upplysningar om dansen Polskan visades av Clarence F. Larsson (1894) och hans hustru Anna (1897), Högsäter, vilka dansat den sedan tonåren. Vid den tiden förekom dansen tämligen allmänt i orten vid festligheter av olika slag. "Kaffe-basa", d.v.s. mindre danstillställningar med förplägnad, varvid flickorna och pojkarna i bygden växelvis stod som inbjudare, var ganska vanliga. Ända in på 1940-talet dansade polskan sporadiskt av äldre par.
Polskans ovanliga rytmik framstår klart i spelmannen Herman Ottosons "Herman på Höghus" (1891), spel.
De tre sagesmännen betygade att polskans höga tempo i förening med de ganska svåra stegen och slag i golv och tak gjorde, att Polska på fläck, åtminstånde vad kavaljeren angick, betraktades som ett prov på kraft och spänst.

 

Upptecknad år 1966 av Johan Larsson, Gagnef och Ingvar Norman, Säter.