POLSK POLKA eller HÄSTPOLKA

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Tå- och hälstöd, fotombytessteg, gångsteg, galoppsteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1
(enkel handfattning i hela turen)
Takt 1
Tå- och hälstöd med ytterfot, något vända mot varandra

Takt 2
Tre gångsteg på stället (ej stamp) då man samtidigt vänder sig något från varandra

Takt 3
Tå- och hälstöd med innerfot

Takt 4
Tre gångsteg på stället (ej stamp) då man samtidigt vänder sig något mot varandra

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

 

Tur 2 Takt 9-12
Enkel handfattning, fyra fotombytessteg i dansriktningen

Takt 13-14
Enkel handfattning, fyra gångsteg i dansriktningen, vänd mot varandra på sista taktdelen (kavaljer med ryggen mot ringens mitt)

Takt 15
Ingen fattning, två gångsteg baklänges, från varandra (kavaljer inåt mot ringens mitt, dam utåt från ringens mitt)

Takt 16
Ingen fattning, två gångsteg mot varandra

 

Tur 3 Takt 17-24
Valsfattning, sexton galoppsteg i dansriktningen

Takt 24-32
Valsfattning, omdansning medsols, åtta polkasteg


Dansen börjar om