PRÄSTKRAGEN

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Dubbel midjefattning, dubbel handfattning, enkel handfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dubbel midjefattningTakt 1-2
Omdansning motsols (avigt), två valssteg

Takt 3-4
Släpp fattningen, två valssteg ett varv runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols, "parisersväng")

Takt 5-6
Dubbel midjefattning, omdansning medsols (rätt), två valssteg

Takt 7-8
Upprepa takt 3-4

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

Takt 17-18
Dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt
Ett valssteg mot varandra, ett valssteg från varandra

Takt 19-20
Enkel handfattning med kavaljers vänster, dams höger
Byt plats på två valssteg, dam vrider ett halvt varv medsols under kavaljers vänstra hand till innerring, kavaljer ett halvt var motsols bakom damen till ytterring

Takt 21-22
Dubbel handfattning, dam med ryggen mot ringens mitt
Ett valssteg mot varandra, ett valssteg från varandra

Takt 23-24
Enkel handfattning med kavaljers vänster, dams höger
Byt plats på två valssteg, dam vrider ett halvt varv motsols under kavaljers vänstra hand till ytterring, kavaljer ett halvt var medsols bakom damen till innerring

Takt 25-28
Dubbel midjefattning, omdansning motsols (avigt), fyra valssteg

Takt 29-32
Dubbel midjefattning, omdansning medsols (rätt), fyra valssteg

Takt 33-34
Enkel handfattning med kavaljers vänster, dams höger
Kavaljer: Två valssteg ett varv runt motsols under dams högra hand
Dam: Två valssteg i dansriktningen (följer kavaljeren)

Takt 35-36
Dam: Två valssteg ett varv runt medsols under kavaljers vänstra hand
Kavaljer: Två valssteg i dansriktningen (följer damen)

Takt 37-40
Upprepa takt 33-36

Takt 41-42
Både dam och kavaljer: Två valssteg ett varv runt under armarna (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 43-44
Upprepa takt 41-42

Takt 45-48
Dubbel midjefattning, omdansning medsols (rätt), fyra valssteg

Dansen börjar om