PROMENADPOLONÄS

Danstyp
Ursprungsland
Musik Valfia melodier - gånglåt, polska, polka, vals
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning, dubbel port
Steg Gångsteg, springsteg, galoppsteg, valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning. (Paren kan också bjuda upp under musiken och gå upp i ringen)

Före dansens början utses ett första och ett andra par

 

Tur 1
Musik: Gånglåt
A
Enkel handfattning, gångsteg i dansriktningen.
Vid fonden vänder första paret åt vänster och dansar, i mitten av salen, upp mot fronten, övriga par följer efter.
Vid fronten dansar första paret från varandra, damen viker till höger och kavaljeren till vänster samt dansar var för sig i en halvcirkel ned mot fonden. Alla de övriga paren följer första parets dam respektive kavaljer.
När paren möts vid fonden gör kavaljer och dam en komplimang mot varandra och fortsätter till vänster förbi varandra mot fronten där de åter, med en komplimang, dansar förbi varandra, men nu till höger och fortsätter mot fonden.
När paren möts vid fonden fattar de enkel handfattning och dansar, ledda av par 1, med gångsteg mot fronten.

B
Vid fronten dansar första paret åt vänster, andra paret åt höger, tredje paret åt vänster, fjärde paret åt höger o.s.v. När paren möts vid fonden släpper de handfattningen och fortsätter att dansa framåt. Damerna passerar varandra åt höger, d.v.s. innanför, medan kavaljererna dansar utanför. När paren passerat varandra fattar de enkel handfattning samtidigt med en komplimang och fortsätter mot fronten. När paren möts på nytt vid fronten upprepas detsamma med undantag att kavaljererna dansar till vänster och innanför damerna.
Vid fonden vänder paren upp mot fronten och andra paret dansar in bakom första paret, fjärde paret dansar in efter tredje paret o.s.v. och alla dansar på kolonn mot fronten.

C
När paren kommer till fronten viker de udda paren av åt vänster och de jämna paren åt höger och paren dansar i en halvcirkel mot fonden, där första och andra paret, med en komplimang, tar linjevis fattning och med gångsteg dansar mot fronten. Övriga par fattar på samma sätt linjevis fattning och följer första och andra paret.
Vid fronten viker första och andra paret, med bibehållen linjefattning, av åt vänster och tredje och fjärde paret viker av åt höger. Varannan linjeuppställning dansar alltså åt vänster, varannan åt höger.
När de möts vid fonden bildas en linje av paren 1, 2, 3 och 4. Efter den linjeuppställningen kommer de följande paren 5, 6, 7 och 8 o.s.v.
Paren dansar på dessa fyrapars linjer mot fronten. Är deltagarna så många och utrymmet tillåter, kan man fortsätta ännu en omgång så man kommer upp med åtta par i varje linje.
När paren i första linjeuppställningen kommit fram till fronten stannar de, de övriga paren stannar i respektive linjeuppställningar med två stegs avstånd mellan linjerna.

 

Tur 2
Musik: Polska
Paren i första linjen dansar springsteg ledda av första kavaljeren som viker av åt höger och dansar medsols, varefter han dansar framför andra linjen och in mellan andra och tredje linjen, fortsätter sedan växelvis in mellan linjerna och mot fonden. Efterhand kopplas linjerna samman till sladd vid höger sida från fronten sett. När första kavaljeren dansat till fonden, drar han sladden i motsols halvcirkel och därefter in mot ringens mitt, fortsätter att dansa runt motsols för att på så sätt bilda en snäcka. Första kavaljeren vänder åt höger och drar sladden med sig i medsols riktning så att snäckan upplöses. När första kavaljeren kommit ut ur snäckan vänder han åt vänster och drar sladden med sig i en halvcirkel motsols.
Första parets kavaljer och dam stannar vända mot varandra och bildar dubbel port, kavaljeren med ryggen mot ringens mitt. De övriga dansar genom porten och par efter par bildar dubbel port så att till slut alla har bildat dubbel port.

 

Tur 3
Musik: Polka
A
Paren släpper varandras händer och kavaljererna tar ett steg tillbaka. Med en komplimang fattar första paret valsfattning och dansar med galoppsteg mellan paren, de övriga paren följer efter i tur och ordning 2, 3, 4 o.s.v. De som inte dansar markerar takten med handklappningar. När sista paret passerats stannar de dansande i likhet med turens början. Då alla paren dansat igenom, börjar åter första paret men nu dansas polka emellan paren. De andra paren följer efter i likhet med tidigare.

Musik: Vals B
Första paret dansar vals in mellan paren följt i tur och ordning av de övriga. När sista paret passerats fortsätter paren att dansa vals så att dansen upplöses i allmän vals.

I stället för att börja med vals i tur 3 B så kan första paret, med enkel handfattning och med gångsteg, dansa mellan paren. De övriga följer efter i tur och ordning i likhet med tidigare.
Första paret leder de övriga med sig upp motsols till en enda stor ring där alla stannar. Dansen avslutas med parvis vals.

Under åren har andra varianter utvecklats, som med fördel kan användas.