RÄKNAREN

 
Danstyp
Ursprungsland Sverige
Musik
Koreografi
Fattningar Valsfattning, ledig hand i sidan
Steg Sidsteg, schottissteg, hoppsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända mot varandra, kavaljeren med ryggen mot ringens mitt
       
Tur A
 
Takt 1-2
Ingen fattning (händerna i sidan)
Damen börjar med höger, kavaljeren med vänster fot och dansar fyra sidsteg i dansriktningen, samtidigt som de räknar 1-2 3-4 5-6 7-8 och på sista taktdelen utföres en liten markering

Takt 3-4
Med början på motsatt fot upprepas sidstegen mot dansriktningen, tillbaka till plats

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4
 

Tur B Takt 9-12
Under två schottissteg i dansriktningen figurerar damen och kavaljeren med början på främre foten. Första schottissteget vända mot varandra och andra schottissteget vända från varandra.
Fortsätter sedan tillbaka med två schottissteg mot dansriktningen, första schottissteget vända från varandra varefter damen vänder medsols och kavaljeren motsols och dansar det andra schottissteget vända mot varandra

Takt 13-16
Med valsfattning omdansas parvis medsols, fyra hoppsteg, rörelse i dansriktningen

Takt 17-24
Upprepa takt 9-16
 

Vändningen på schottissteget sker alltid på fjärde taktdelen