RANSÄTERSVALSEN

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Valsfattning, kedja
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i sluten ringTakt 1-4
Två valssteg in, två valssteg ut för alla

Takt 5-12
Två valssteg in, två valssteg ut för damerna.
Kavaljer dansar valssteg på stället. Damerna dansar motsols runt sin kavaljer på fyra valssteg.

Takt 13-16
Fyra valssteg parvis runt med valsfattning

Takt 17-32
Upprepa takt 1-16 men nu med kavaljeren in och ut och runt sin dam medsols. Dam dansar valssteg på stället.

Takt 33-48
Höger hands kedja. OBS långsam (två valssteg på varje hand) till nummer fyra, räkna ett på egen, möt nummer fem med höger axel mot höger axel och dansa runt ett varv på fyra valssteg (OBS båda rör sig medsols)
Parvis fyra valssteg med nummer fem.

Takt 49-64
Upprepa takt 33-48 en gång

Dansen om från början.

Dansfolket:
Komplettering gjord efter videoinspelning när dansen lärdes ut.