RÅTÖ-BUGG

Danstyp
Ursprungsland Sverige
Musik Modern i buggtakt
Koreografi Inger Pettersson och Janne Nygren, Farsta 1988
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning
Steg Gångsteg, sidsteg, buggsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Fyra gångsteg i dansriktningen
Tag dubbel handfattning och två sidsteg i dansriktningen,
vänd emot varandra
Tag enkel handfattning, fyra gångsteg mot dansriktningen
Tag dubbel handfattning och två sidsteg mot dansriktningen

Tur 2 Dubbel handfattning.
Ett grundsteg i bugg mot varandra
Ett grundsteg i bugg från varandra
Kavaljer och dam byter plats genom att damen går under kavaljerens vänstra arm (damens högra) inåt ringen, på fyra små steg samtidigt som de vrider ett halvt varv (kavaljeren går utåt).

Dubbel handfattning.
Ett grundsteg i bugg mot varandra
Ett grundsteg i bugg från varandra
Kavaljeren går snett inåt till nästa dam under egen partners vänstra arm på fyra gångsteg samtidigt som damen går utåt och väntar in kavaljeren bakom.

Börja om med ny partner.