RÅTÖ-SCHOTTIS I 7 TURER

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis
Koreografi
Fattningar Enkel midjefattning, dubbel handfattning, polskefattning.
Steg Schottissteg, klack- och tåsteg, snoasteg.
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattningTur 1 Takt 1-8
Två schottissteg i dansriktningen, men på sista steget görs en pendling med ytterfoten (vänster för kavaljer, höger för dam).
Upprepa en gång, men på sista pendlingen vrid mot varandra.
Omdansning fyra varv snoa.

Tur 2 Takt 9-16
Med enkel midjefattning dansas två schottissteg i dansriktningen.
Omdansning två och ett halvt varv snoa. (Här har dam och kavaljer bytt plats, kavaljer i ytterring, dam i innerring).
Upprepa en gång med denna uppställning (tillbaka till utgångsställning).

Tur 3 Takt 17-24
Ett schottissteg, klack och tå (höger fot för kavaljer, vänster fot för dam).
Ett schottissteg, klack och tå (vänster fot för kavaljer, höger fot för dam).
Omdansning fyra varv snoa.

Tur 4 Takt 25-32
Dubbel handfattning, tre schottissteg i dansriktningen samtidigt som händerna växelvis är sträckta utåt och i kors, släpp varandra med höger hand för kavaljer och vänster hand för dam och gör ett schottissteg i sidled. (Damen inåt ringen framför kavaljer och kavaljer utåt ringen bakom dam).
Ett schottissteg tillbaka (denna gång dansar kavaljer framför damen och damen bakom kavaljeren), släpp varandras händer och dansa ett schottissteg framåt bredvid varandra.
Omdansning två varv snoa.

Tur 5 Takt 33-40
Samma som tur 3

Tur 6 Takt 41-48
Samma som tur 2

Tur 7 Takt 49-56
Samma som tur 1