RÄVLANDA JUBILEUMSSCHOTTIS

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Valfri schottis
Koreografi Leif Nordin, Rävlanda Dansgille 231093
Fattningar
Steg Schottissteg
Utgångsställning Sluten ring vända mot mitten

 

Tur 1 På stor ring - två schottistakter in mot mitten - därefter två takter tillbaka

Upprepas
 

Kedja Mellan varje tur återkommer kedjan
Höger hands kedja. Lyssna på musiken - man har gott om tid.
Kavaljer i dansriktningen - damen mot dansriktningen. Höger i höger - en takt på varje kavaljer/dam - när man kommer till respektive kavaljer/dam nummer 5 (egen nummer ett) tar man ett stadigt tumgrepp höger i höger.
På en takt vänder man så kavaljeren dansar mot dansriktningen och damen med. Stannar framför respektive kavaljer/dam nummer 8 och klappar i händerna tre gånger (Allt som allt 8 takter)
 
Tur 2 Stor ring hand i hand - Åtta schottistakter mot dansriktningen.
 
Kedja Se ovan
 
Tur 3 Ödsmålsturen. Kavaljeren fattar med dubbel handfattning sin dam till vänster. Kavaljeren vänd mot dansriktningen - damen vänd i dansriktningen. Kavaljeren placerar sin dam på insidan - man står höger axel mot höger. På fyra schottissteg medsols - dansar man två varv runt. Damen placeras nu på utsidan - vänster axel mot vänster. Kavaljer mot dansriktningen - damen i dansriktnignen. Kavaljer möter nu upp nästa dam med dubbel handfattning upprepas stegen men motsols. Turen avslutas med att man vänder upp så man är beredd på kedjan.
 
Kedja Se ovan
 
Tur 4 Kavaljer sträcker upp sin vänstra arm - damen dansar på två schottissteg bakom kavaljers rygg (under armen) - ställer sig framför kavaljeren med ryggen mot mitten. Med dubbel midjefattning dansas fyra omdanssteg (hoppsteg) medsols varefter kavaljeren lämnar av damen till höger (till nästa kavaljer)

Upprepas tre gånger till
 

Kedja Se ovan
 
Tur 5 Samma som tur 1 - avslutas med tre stamp
 
Beskrivningen kanske verkar svår när man läser den men dansen är lätt och rolig. Har man musik som ej stämmer i takterna fortsätter man dansen från början.
 
Ovanstående är en exakt kopia av en beskrivning erhållen av koreografen 2003 06 10 / TB