RED BARN RAG

 
Danstyp
Ursprungsland
Musik Sunny Hills ac 3152-s-o
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, sluten fattning, dubbel handfattning
Steg Balance-steg, sidsteg, gångsteg, polkasteg, fotombytessteg
Utgångsställning Parvis i stor ring, alla vända i dansriktningen, enkel handfattning
       
Introduktion Vänta två takter. Ett balance-steg från varandra, ett balance-steg mot varandra
 
A Kavaljer börjar med vänster fot, dam med höger fot och förflyttar sig från varandra med sidsteg, steg i kors bakom, sidsteg, bensvängning i kors framför med en lätt touch i golvet.

Upprepas, men förflyttning mot varandra.

Kavaljer och dam vänder sig ett varv runt på stället ifrån varandra med långsamma sviktande steg (räkna till två på varje steg)

Med sluten fattning dansas två polkasteg runt medsols, varefter kavaljer går fyra steg framåt i dansriktningen medan dam snurrar två varv runt, medsols, under kavaljers vänster och egen höger upplyfta arm.
 
B Med början på yttre foten, gå två lugna steg framåt + ett fotombytessteg och vänd helt om, mot varandra

Upprepas åt motsatt håll. Kavaljer och dam vänder sig mot varandra och tar sluten fattning.

Paret tar ett sidsteg i dansriktningen (kavaljer vänster, dam höger) andra foten intill med tyngdöverföring, kavaljer tar ett steg framåt med vänster fot och dam ett steg bakåt med höger fot, andra foten intill.

Paret tar ett sidsteg mot dansriktningen, andra foten intill med tyngdöverföring, kavaljer tar ett steg bakåt med höger fot och dam ett steg framåt med vänster fot, andra foten intill.

Två polkasteg.
 
Avslutning Efter tre omgångar avslutas dansen med att kavaljer och dam står vända mot varandra (kavaljer har ryggen mot ringens mitt) med dubbel handfattning och kavaljer och dam tar ett sidsteg i dansriktningen, andra foten intill, ett sidsteg, tådopp intill med andra foten.

Upprepas mot dansriktningen.

Kavaljer och dam vänder sig ett varv runt från varandra med tre steg på stället och tådopp samt en lätt bugning mot varandra.
 
Dansordning: Introduktion   A A  B B  A A  B B  A A  B B   Avslutning
 
Inskriven så som jag har den nedtecknad / TB