REIS OF MELLOV

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Polka
Koreografi
Fattningar Ringfattning, valsfattning
Steg Gångsteg, hurresteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, alla vända mot ringens mittTakt 1-2
Fyra gångsteg mot ringens mitt

Takt 3-4
Fyra gångsteg från ringens mitt (backar tillbaka till plats)

Takt 5-8
Åtta gångsteg mot dansriktningen

Takt 9-12
Upprepa takt 1-4

Takt 13-16
Åtta gångsteg i dansriktningen

Takt 17-20
Vänd mot egen partner, tre klapp i egna händer, framför, tre klapp i egna händer, bakom ryggen, tre klapp mot varandra med högerhänderna, en klapp i egna händer, framför

Takt 21-24
Valsfattning, omdansning medsols, åtta hurresteg. Vänd mot "grannen".

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24 med "grannen" men avsluta med att gå upp i utgångsställning ("grannen" blir ny partner)

Dansen börjar om


Dansen är mycket snarlik Pigornas förnöjelse