RINGDANSEN

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis
Koreografi Kenneth Svensson
Fattningar Hängande armar, hambofattning, enkel handfattning
Steg Schottissteg, hoppsteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, alla vända inåt ringenTur 1 Takt 1-8
Alla dansar ett schottissteg inåt och ett schottissteg tillbaka + fyra hoppsteg medsols runt tillsammans med hambofattning

Upprepas en gång

Tur 2 Takt 9-16
Paren tar tre snabba steg var för sig runt framåt i dansriktningen (kavaljer motsols, dam medsols) och dansar ett schottissteg i dansriktningen med början på innerfot.
Omdansning med fyra hoppsteg som i tur 1

Upprepas en gång

Tur 3 Takt 17-24
Högerhand i högerhand och kavaljer med sin vänsterhand bakom ryggen.
Damen dansar runt sin kavaljer på två schottissteg med början bakom kavaljeren samtidigt som hon vrider sig två varv motsols.
På det första schottissteget vrider damen sig ett varv. Där släpper kavaljer sin högerhand och tar vänsterhand i damens höger som sedan fullföljer vridningen. (För att detta skall gå smidigt måste kavaljer underlätta för damen att komma runt genom att själv förflytta sig)
Avsluta med omdansning som i tur 1

Upprepas en gång

Tur 4 Takt 25-32
Enkel handfattning.
Paren dansar två schottissteg + fyra gångsteg där damen går två varv medsols under armarna.
Upprepas men vid gångstegen följer kavaljer endast två steg. Härefter inväntar han kommande dam bakifrån med två korta steg bakåt. Damen fortsätter ensam under vridning till ny kavaljer samtidigt som paren sluter ringen igen.

Dansen börjar om


Dansen konstruerad i samband med Telia AB:s första Ringdans i Göteborg med inbjudna gäster från hela Sverige dagarna 14-15 augusti 1993