ROAD TO THE ISLE
(Vägen till ön)

 

Danstyp Schottis
Ursprungsland Skottland (Gammal skotsk folkdans)
Musik Schottis
Koreografi
Fattningar Varsoviennefattning
Steg Schottissteg, särskilt beskrivna steg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända i dansriktningen, varsoviennefattning


Både dam och kavaljer börjar på vänster fot

 

Takt 1-2
Vänster tå doppas snett framåt vänster med lätt kroppslutning bakåt (1)
Paus (2)
Steg tillbaka på vänster bakom höger fot (3)
Steg till höger på höger fot (4)
Steg på vänster fot framför höger och paus (5-6)
Doppa höger tå snett framåt höger (7)
Paus (8)

Takt 3-4
Steg tillbaka på höger fot bakom vänster (1)
Vänster steg till vänster (2)
Steg på höger fot framför vänster och paus (3-4)
Vänster tådopp snett framåt vänster (5-6)
Därefter rakt bakåt (7-8)

Takt 5-6
Två schottissteg i dansriktningen (med början på vänster fot) (1-4) (5-8)
Vid hoppet på höger fot vänder båda ett halvt varv åt höger (medsols) med bibehållen fattning (kavaljer är nu på dams höger sida och paret står vända mot dansriktningen)

Takt 7-8
Ett schottissteg på vänster fot (mot dansriktningen) och vid hoppet vänder båda ett halvt varv åt vänster (motsols, paret åter vända i dansriktningen) (1-4)
Tre små trampsteg på plats (5-7)
Paus (8)

Dansen upprepas


Variant som mixer
På senare tid har dansen börjat dansas som en mixer där paret förbereder ett partnerbytebyte och gör hoppet i dansriktningen i sista taktdelen i takt 6

Takt 7-8
Kavaljeren tackar din dam och dansar på ett schottissteg i dansriktningen fram till nästa dam och gör tre stampsteg med henne.
Damen gör sitt schottissteg på stället.

Dansen börjar om med den nya partner

Beskrivningen hämtad från "Danser från när och fjärran" 5:e upplagan samt varianten som mixer, från ett maskinskrivet exemplar.