RÖDLUVAN

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Långsam vals (Grövelsjövalsen)
Koreografi Annalena och Bengt Sundberg
Fattningar Ringfattning, enkel handfattning, dubbel handfattning, valsfattning, vänster i vänster hand framför paret i midjehöjd och höger i höger hand på damens högra höft
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i stor ring, ringfattning, alla vända inåt ringens mittTur 1 A Takt 1-8
Ett valssteg inåt mot ringens mitt, ett valssteg utåt från ringens mitt, kavaljeren släpper damen till höger (egen)
Tredje valssteget tar kavaljeren på stället och den nya damen vänder ett halvt varv motsols under kavaljerens vänstra arm
Dubbel handfattning, dam med ryggen inåt mot ringens mitt, ett valssteg från varandra, ett valssteg mot och ett från varandra
Kavaljeren släpper damens högra hand, på ett valssteg snurrar damen ett halvt varv motsols under kavaljerens högra hand, så att hon står till höger om honom
Det åttonde valssteget tar damen på stället samtidigt som kavaljeren vänder mot henne och tar valsfattning

Tur 1 B Takt 9-16
Valsfattning, omdansning medsols, sex valssteg
På sjunde steget snurrar damen ut under kavaljerens vänstra arm (medsols)
Åttonde steget tas på stället så att paret kommer vända i dansriktningen och fattningen ändras till vänster i vänster hand framför paret i midjehöjd och höger i höger hand på damens högra höft

Tur 2 A
"Tofsen"
Takt 17-24
Med vänster i vänster hand framför paret i midjehöjd och höger i höger hand på damens högra höft
Ett valssteg framåt i dansriktningen, ett valssteg bakåt mot dansriktningen
Släpp varandra med vänsterhänderna
Dam: Ett valssteg i en båge utåt-bakåt medsols, ett valssteg snett framåt-inåt ringen med lyft högerhand
Kavaljer: Ett valssteg på stället, ett valssteg snett bakåt under damens lyfta högerarm
Damen har nu ryggen mot ringens mitt
Med bibehållen högerhandsfattning sänkt till brösthöjd vända mot varandra, Ett valssteg tillsammans mot dansriktningen, på nästa valssteg snurrar damen motsols under kavaljerens höger
Handbyte till valsfattning vända mot varandra, ett valssteg i dansriktningen, ett valssteg mot dansriktningen

Tur 2 B Takt 25-32
Valsfattning, omdansning medsols, sex valssteg.
På sjunde valssteget snurrar damen ut under kavaljerens vänstra arm (medsols)
På åttonde steget vänder paret på stället så att en stor inåtvänd ring bildas (utgångsställningen)

Dansen från början


Rödluvan kan, om man så vill, dansas med eller utan "tofs". I så fall skiftar tur 1 B och tur 2 B plats

Beskrivningen ovan är avskriven efter originalbeskrivningen från Annalena och Bengt Sundberg