RÖROSPOLSEN

 
Danstyp Pols
Ursprungsland Norge
Musik Pols
Koreografi
Fattningar Se beskrivning nedan
Steg Se beskrivning nedan
Utgångsställning
    "Från Syd-ändan av Femunden och ett stort område som omfattar både Nord-Österdalen, Rörosområdet, Gauldalen, Neadalen och Meråker finner vi en polstradition som i huvudsak är densamma. Vi kan se att det är en kärna av fasta motiv som alla brukar, och så bygger enskilda dansare ut dansen med en del egna motiv.

Kärnan i dansen är följande.
Paret dansar fram sida vid sida, så kommer en runddansning motsols med särskilda steg (bakmes) och så snurrar flickan under armen eller ensam runt medan de släpper omdansfattningen.
Paret dansar därefter fram sida vid sida igen och så kommer en vanlig runddans till slut.
Det är små skillnader bygderna emellan i denna traditionen, variationen när det gäller motiven utanför kärnan går mest mellan dansarna, en del brukar dem, medan andra - och kanske de flesta brukar dem inte.
Dansen kan vanligen variera en del i stil bygderna emellan. Den har tre sviktar i takten och är jämt tredelt."

Ovanstående är hämtat ur boken "Norske danstradisjoner" av Egil Bakka.

Försök till dansbeskrivning

Försteg: Hand i hand kavaljers höger dams vänster med damens bakom dansar båda vänster försteg i valfritt antal takter. Dansen kan också börja med försteg i armkrok, därefter som ovan.
Båda kan dansa försteg med ett litet hopp på höger fot mellan taktdelarna 3 och 1, hoppet är mera som en svikt.

Efter önskat antal takter för kavaljeren över damen åt vänster bakom ryggen och skiftar samtidigt handfattning från höger till vänster hand.
Damen dansar med försteg över till kavaljerens vänstra sida och kavaljeren för in henne framför sig där hon börjar snurra valfritt antal takter.
Damens snurr: Dansas med försteg med eller motsols
Det är nog lättast att flickan dansar motsols här med vänster försteg för att slippa byta försteg.

När damen snurrat färdigt är hon vid kavaljerens högra sida igen med handfattning vänster i vänster och med kavaljers vänstra hand över damens nedåtvända hand och kavaljer fattar med sin högra hand underifrån om damens handlove.
Vänster försteg för båda, valfritt antal, därefter bakmes där kavaljeren för över damen åt vänster med ett uppstannande steg.

Bakmessteg, kavaljer: Vanlig bakmes eller bakmes med samma hopp som i försteget dvs. på taktdel 6 å ett obetydligt hopp på höger fot. OBS hoppet sker mellan 6 och 1 på å, inte på 1 för då kommer vänster fot att sättas i på 2.

Bakmessteg, dam: Med ett litet hopp på höger fot på å 1 isättes vänster fot ett steg fram på 1. Vrid och vila på 2. Höger fot sättes i på 3. vänster fot isättes på 4, vrid och vila på 5. Ett litet hopp med höger fot på å omedelbart följt av vänster på 6.
 
Hoppen på å 1 och å 6 bör vara små, trippande på fotsulan, där å 6 sker med vänster på stället och å 1 med vänster ett steg fram. (räkna in "pa-dam, pa-fram" för minnet)
Bakmesen utföres av både mjukt och sviktigt och gungigt, precis som musiken låter.
Under bakmesen kan kavaljer utföra vigheter av olika slag. Man kan kanske dock ha i minnet att det är dansen som är det viktigaste och att vigheterna är varje dansares enskilda motiv, det finns inget måste.
När bakmesen är färdig för kavaljeren ut damen till en ny snurr med eller motsols.
Kavaljer fattar med ryggen i dansriktningen och under takten före, med sin högra hand damens vänstra och för ut henne i en snurr. Om kavaljeren aktivt för damen in i snurren är det nog lättast med motsols snurr igen. Eftersom bakmesen är motsols blir damen lätt yr under snurren och detta kan vara motiv för medsols snurr.
Det är damens snurr och kavaljeren bör känna hur hon vill snurra. Om hon snurrar medsols kan hon byta fot och använda höger på 1, då behöver hon inte göra övergångssteg vid utgången av snurren. När damen snurrat färdigt - det är damen som bestämmer - dansar paret försteg kavaljer vänster och dam höger. Vid behov gör damen övergångssteg vid utgången ur bakmesen.

Fattning i förstegen:
Handfattning framför, kavaljers vänster och dams höger hand. Kavaljers högra hand om damens liv, damens vänstra hand på kavaljers axel.

Efter några försteg dansas pols enligt följande:
Kavaljers steg i polsen: Vänster, båda, höger. Samma steg som i hamburska,men med en lite knyckigare nigning på 2:an, en s.k. "norsknig".

Damens steg i polsen: Damen kan välja mellan två stegtyper, båda tycks vara vanliga, (och fler finns väl).
1. Båda, höger, vänster, med en mjuk isättning med höger på 2:an.
2. Höger, vänster, båda. Här är det svårare att betona 2:an, det blir 3:an som betonas, hur mycket eller litet avgör den som dansar.

Polssteget dansas mjukt och samlat.

Fattningar i polsen:
1. Vanlig polskfattning.
2. Kavaljeren lägger vänster arm över damens högra som i vanlig polskfattning, höger om damens midja. När dansen startar fattar han med vänster hand om damens kjol, om hon har någon. Detta var ett vanligt bruk på en del håll, för att hindra tunga kjolar i trånga dansstugor att komma ivägen.
3. Båda lägger sin högra arm om motpartens liv, båda tar sin vänstra arm under motpartens högra och vänsterhänderna möts i ett handtag mellan danserna. Det blir liksidig fattning.

När polsen är slut fortsätter dansen från början.

 
Inskriven som jag fått det mig tillsänt / TB

2006 05 19