RÖROS SCHOTTIS

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Schottis
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, polskefattning
Steg Se beskriv. nedan
Utgångsställning Parvis öppen ring, enkel handfattning1 Tre springsteg med hopp på tredje, samtidigt spark med innerfot snett ifrån varandra utåt

2 Steg på innerfot, ett hopp på samma fot samtidigt spark snett mot varandra med ytterfot (inåt)

1 och 2 upprepas

3 Två fotombytessteg i dansriktningen

4 Polskefattning, omdansning åtta takter = trestegs omdansning (liknande humpasteg) = tempomässigt är det första steget lika långt som de två nästkommande ihop (små steg)

5 Polskefattning, åtta takter omdansning med schottissteg motsols

Börja om.