ROSETTVALSEN

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Lugn vals
Koreografi Ruth Svensson
Fattningar Höger i höger, enkel handfattning, valsfattning,
Steg Valssteg, sidsteg (i valstakt)
Utgångsställning Parvis i öppen ring, ingen fattning, händerna löst hängande.

Ledig hand löst hängande i sidan genom hela dansen


Tur 1 Dam och kavaljer på fyra valssteg var för sig, utåt respektive inåt i ringen i dansriktningen. Vi möts och med höger i höger och byter plats på två valssteg. Byter sedan tillbaka på ytterligare två valssteg. Dam går bakom kavaljer och på nytt tar fyra valssteg var för sig, nu med dam inåt och kavaljer utåt i ringen i dansriktningen. Vi möts och med höger i höger och byter plats på två valssteg. Med bibehållen handfattning tar damen två valssteg i dansriktningen ett varv medsols under kavaljerens arm, kavaljeren följer på två valssteg.

Tur 2 Omdansning fyra valssteg, höger i höger, ett valssteg i sidled i dansriktningen och ett mot dansriktningen. På två valssteg byter man plats, dam under armen medsols framför kavaljer. Ett valssteg mot dansriktningen i sidled och ett i dansriktningen. Byter plats på två valssteg, denna gång med kavaljer under armen, medsols, framför damen. Omdansning fyra valssteg.

Tur 3 Enkel handfattning med främre händerna. Två sidsteg i valstakt i dansriktningen, två mot. Dam dansar på fyra valssteg runt kavaljer, bakom hans rygg mot dansriktningen och samtidigt under armen två varv medsols. Kavaljer rör sig samtidigt runt i en fyrkant på fyra valssteg, hela tiden med ryggen inåt ringen och för sin arm över sitt huvud. Två valssteg i dansriktningen, dam under armen medsols, två valssteg till i dansriktningen. Kavaljer under armen motsols. Omdansning fyra valssteg.


Dansen upprepas