RØYKNETANGO

Danstyp Tango
Ursprungsland Sverige
Musik Jämn tango
Koreografi Conney Åcerclinth, Hovmantorp
Fattningar Ringfattning, liksidig fattning
Steg Fotombytessteg, springsteg, snoasteg, markering
Utgångsställning Parvis i sluten ring, ringfattning

 

Ett fotombytessteg inåt mitten i stor ring
Ett fotombytessteg tillbaka ut
Kavaljer tar dam till vänster om sig och gör:
Fyra springsteg, kavaljer bakåt
Ett fotombytessteg runt medsols, vänder ett halvt varv så att dam får rygg i dansriktningen
Fyra snoa runt medsols med början på innerfot för båda
En markering utåt
En markering inåt
Ett fotombytessteg

Dansen från början

 

I huv'et under morgonpromenaden torsdagen den 15 mars 2001.
Med tankar på Astri och Anders Jacobsen i R
øyneberg, Norge
 
Se även Conneys egen dansbeskrivning av Røyknetango