RUHA

 

Danstyp
Ursprungsland Finland
Musik Ruha (se noter nedan)
Koreografi
Fattningar
Steg Uhtua-steg (steget beskrivet nedan), hurrasteg
Utgångsställning Deltagare: Ojämt antal par, helst 7 par.
Hand i hand i en hästskoform, dam 1 på vänster och kavaljer 7 på höger

 

Uhtua-steget består av ett långt och ett kort springsteg. Vid rörelse medsols, börjar vänster fot, vid rörelse motsols höger fot. Då rörelseriktning ändras, göres ett hopp på den fot som tagit det längre steget.

 

Tur 1 STOCK
1-16 efter behov 

Par 1 förflyttar sig till formationens mitt och samtidigt drar kavaljer 7 sladden medsols till stock runt par 1. När stocken är klar, kryper dam 1 genom den av par 7 bildade porten och drar sladden motsols runt par 7 en ny stock.  Kavaljer 7 drar sladden  genom par 1:s port till hästsko

 

Tur 2 DANS GENOM PORTAR
Kavaljer 7 drar sladden genom 1:a parets port och fortsätter medsols till utgångsställning. När dam 2 passerat porten, vänder sig dam och kavaljer 1 runt under sina armar. Sedan drar kavaljer 7 sladden genom 2:a parets port. När kavaljer 3 skall passera porten, går även dam 1 i följd av sin kavaljer genom porten och dansar motsols till sin plats. Par 2 vänder sig runt.
Sedan dansas genom 3:e parets port, kavaljer 5 och dam 1 dansar samtidigt genom porten. Par 3 vänder sig runt.
Mittparets ( par 4) port: Dam 1 och kavaljer dansar samtidigt genom porten. Par 4 vänder sig runt
Dam 1 drar sladden genom 5:e parets port. Kavaljer 7 dansar samtidigt med dam 3. Par 5 vänder sig runt.
Dam 1 drar sladden genom 6:e parets port. Kavaljer 7 dansar samtidigt med dam 5. Par 6 vänder sig runt.
Dam 1 drar sladden genom 7:e parets port. Par 7 vänder sig runt.

 

Tur 3


a

MITTPARETS PORT
1-16 efter behov

Genomgång och tillbaka
Dam 1 och kavaljer 7 drar samtidigt sladden genom 4:e parets port, gör en båge bort från varandra och sedan åter mot varandra.. När paret 4 vänder sig runt, dras sladden bakre vägen genom samma port till utgångsställning

 

b Genomgång och ”narrande”
Dam 1 och kavaljer 7 drar sladden genom 4:e parets port, gör en båge från varandra och sedan åter mot varandra nära mittporten som de låtsas dansa igenom, men ändå ej gör det utan dansar yttre vägen till sin plats.

 

c Genomgång yttre vägen till sin plats
Dam 1 och kavaljer 7 drar sladden direkt genom 4:e parets port till utgångsställning

 

Tur 4 VALVBÅGE
1-6 efter behov

Kavaljer 7 drar sladden genom 1:a parets port.  Paret 1 flyttar sig till mitten av formationen, vänder ej runt, utan kavaljer 1 ställer sig omedelbart efter det att dam 2 passerat porten, framför sitt par vänd mot henne med armarna i kors, höger arm överst.
Kavaljer 7 drar, utan att stanna upp, sladden medsols och kryper genom 2:a parets port. Par  2 ställer sig bredvid par 1.
Kavaljer 7 drar sladden genom 3:e parets port och så vidare och vänder sist under egen höger arm.
Kavaljer 7 kryper under 7:e damens och 6:e kavaljerens förenade händer och drar sladden i en båge motsols, kryper under 6:e damens och 5:e kavaljerens händer i en båge medsols och så vidare.
Sist drar han sladden medsols till en sluten ring.

(Kan förenklas så att alla lyfter armarna till port och kav. 7 drar sladden direkt genom valvbågen och bildar ring medsols.)

 

Tur 5 RING
1-6 efter behov

Ringen rör sig med god fart ett varv medsols. Handfattningen löses, dam och kavaljer fattar liksidig fattning med höger sida mot varandra och dansar hurrar till reprisens slut. Samtidigt dansar par 1 till mitten av ringen.

 

Tur 6 KAVALJERERNAS FIGURE
1-16 efter behov

När musiken börjar från början figurerar kavaljer 1 mot kavaljer 2 på följande sätt:

1-2
Båda dansar med början på vänster fot 2 uhtua-steg något till höger mot varandra
3
Vänster steg sidan under samtidig helvändning och nedhopp på höger fot. Kavaljer passerar varandra till vänster.
4
1 uhtua-steg fram till respektive damer
5-8
med vilka de med liksidig fattning dansar 8 hurrar medsols.
9-12
kavaljer figurerar på samma sätt tillbaka
13-16
och dansar 8 hurrar med egen dam.

Kavaljer 1 fortsätter figurera med de övriga kavaljererna i tur och ordning. Under sista omdansningen intar paret sin egen plats och något annan par dansar in i mitten. Så fortsätter dansen tills alla par har dansat i mitten.
När alla har dansat, dansar alla par om med hurrar. Den yttre armen hålles i båge uppåt.

 

Om dansen:

 Bröllopsdans från Uhtua, Fjärr-Karelen. Ursprungligen från medeltiden, i sin nuvarende form upptecknad 1912.
Dagmar Hellstam: Folkdanser Norden, Gummessons Tryckeri AB, Falköping 1981.